Toetsing omgevingskwaliteit

 • Toetsing omgevingskwaliteit gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Deze toetsing gaat over welstand en/of erfgoed. 
 • Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
 • De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag omgevingsvergunning op welstand. De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
 • Gaat de aanvraag over een monument of een plek in de buurt van cultureel erfgoed? Dan is advies van de commissie omgevingskwaliteit nodig. De zitting van deze commissie is maandelijks op een donderdag. De agenda vindt u hieronder.
 • Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur met de dorpsbouwmeester,  06-27164883 of 06-21615234.

Bouwplannummer Onderwerp Adres Behandelaar
2023W2393 Het bouwen van een bedrijfsgebouw Baron van Nagellstraat 64 in Voorthuizen S. Bacaksiz
2024VP00249 Het verbouwen en uitbreiden van de woning en het vervangen/verplaatsen van de berging Kerkstraat 26 in Voorthuizen H.H. van Hierden
2024VP00256 Het verbouwen en uitbreiden van de woning en de bouw van een bijgebouw Beatrixlaan 15 in Voorthuizen C.M. Rekker
2024VP00290 Het verhogen van de garage naar 6 meter Galileistraat 9 in Barneveld A. van Ginkel
2024VP00302 Het bouwen van een bijgebouw Duinweg 25 A in Kootwijk H.H. van Hierden
2024W00196 Het verbouwen van de woning Schoutenstraat 114 in Barneveld C.M. Rekker
2024W00566 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Katerskamp 57 in Voorthuizen H.H. van Hierden
2024W00597 Het bouwen van een bijgebouw A.J. van der Wielstraat 152 in Barneveld C.M. Rekker
2024W00649 Het veranderen van de ligboxenstal naar een biologische vleesvarkensstal Scherpenzeelseweg 118 in Barneveld R.J. Poll
2024W00668 Het verbouwen en uitbreiden van de woning Van de Bleekstraat 44 in Terschuur N. Nijkamp
2024W00732 Het plaatsen van een serre Hulstweg 24-bis in Kootwijkerbroek A. van Ginkel
2024W00774 Het bouwen van 2 stapmolens Platanenstraat 77 in Zwartebroek A. van Ginkel
2024W00826 Het verbouwen van de woning Kapweg 49 in Kootwijkerbroek E.B. Doekemeijer

Bouwplannummer Onderwerp Adres Monument
2023VP821 Conceptverzoek: geluidwerende maatregelen Amersfoortsestraat 34 in Barneveld Gemeentelijk monument
2024W00723 Aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen Spoorstraat 19 in Barneveld Gemeentelijk monument
2024VP00249 Conceptverzoek: het verbouwen en uitbreiden van de woning en het vervangen/verplaatsen van de berging Kerkstraat 26 Voorthuizen Gemeentelijk monument

 • De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota en welstandskaart 2022 (pdf, 4 MB).
  Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2022.
 • Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.

In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:

 • Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
 • Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
 • Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
 • Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).

Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

 • U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
 • De aanvraag wordt bekeken.
 • De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
 • De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
 • De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
 • Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).

Stappenplan bij een monument of een plek in de buurt van cultureel erfgoed:

 • U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
 • De aanvraag wordt bekeken.
 • De commissie omgevingskwaliteit behandelt de aanvraag in de maandelijkse zitting.
 • De commissie brengt advies uit.
 • De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
 • Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).