Toetsing omgevingskwaliteit

 • Toetsing omgevingskwaliteit gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Deze toetsing gaat over welstand en/of erfgoed. 
 • Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
 • De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag omgevingsvergunning op welstand. De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
 • Gaat de aanvraag over een monument of een plek in de buurt van cultureel erfgoed? Dan is advies van de commissie omgevingskwaliteit nodig. De zitting van deze commissie is maandelijks op een donderdag. De agenda vindt u hieronder.
 • Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur met de dorpsbouwmeester,  06-27164883 of 06-21615234.

Bouwplannummer Onderwerp Adres Behandelaar
2023VP819 Het bouwen van een woning Puurveenseweg 29 in Kootwijkerbroek R.J. Poll
2023VP833 Het uitbreiden van de schuur Oosterbrinkweg 17 in Kootwijkerbroek A. van Ginkel
2023VP854 Het verbouwen van de woning en slopen bijgebouwen Van Heuvenlaan 11 in Barneveld C.M. Rekker
2023W1153 Het verbouwen en uitbreiden van de woning Molenmakerslaan 70 in Voorthuizen N. Nijkamp
2023W2357 Het realiseren van een buitenruimte Koningsbergenweg 6-01 in Barneveld S. Bacaksiz
2023W2393 Het bouwen van een bedrijfsgebouw Baron van Nagellstraat 64 in Voorthuizen S. Bacaksiz
2023W2566 Het plaatsen van een windturbine Stroeërschoolweg 11 in Stroe H.H. van Hierden
2023W2655 Het bouwen van een 2 onder 1 kap woning met bijgebouw Hulstweg 0 tegenover nr. 48 in Kootwijkerbroek E.B. Doekemeijer
2023W2835 Het bouwen van een woning en bijgebouwen Verbindingsweg 26 in Voorthuizen A. van Ginkel
2023W2846 Het verbouwen van de woning en het plaatsen van een bijgebouw Wesselseweg 75 in Barneveld N. Nijkamp
2023W2861 Het bouwen van 60 woningen Stroeërschoolweg 0 Wulperveld in Stroe E.B. Doekemeijer
2023W2904 Het bouwen van een woning Beekhoek 3 in Kootwijkerbroek N. Nijkamp
2023W2928 Het bouwen van een woning met garage/berging Van Wijnbergenlaan 0 naast nr. 7 in Barneveld C.M. Rekker
2023W2930 Het verbouwen en uitbreiden van de bedrijfswoning Thorbeckelaan 99 in Barneveld S. Bacaksiz
2023W2952 Het bouwen van een bijgebouw en het realiseren van een B&B Kallenbroekerweg 150 in Barneveld E.B. Doekemeijer
2023W2978 Het bouwen van een woning met aangebouwd bijgebouw Garderbroekerweg 0 naast nr. 78 in Kootwijkerbroek H.H. van Hierden
2023W3017 Het herbouwen van bijgebouwen Overhorsterweg 40 in Voorthuizen N. Nijkamp
2023W3037 Het bouwen 10 woningen Holzenboschlaan 0 in Voorthuizen R.J. Poll
2024VP00028 Opslagruimte voor stalen kratten Scherpenzeelseweg 188 in Barneveld S. Bacaksiz
2024W00008 Het plaatsen van een terrasoverkapping Neerijnen 36 in Barneveld N. Nijkamp
2024W00044 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Boswei 6 in Barneveld A. van Ginkel
2024W00091 Tijdelijke uitweg, uitbreiding bedrijfsruimte, intern verbouwen bedrijfsruimte en plaatsen plantpalen Stroeërweg 43 A in Stroe C.M. Rekker
2024W00129 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Zijdehoenderlaan 72 in Barneveld C.M. Rekker
2024W00131 Een dakopbouw Roelenengweg 86 in Voorthuizen H.H. van Hierden
2024W00148 Het plaatsen van een dakopbouw Bentincklaan 15 in Barneveld C.M. Rekker
2024W00157 Het uitbreiden van de vrijstaande woning Plaggenweg 8 in Kootwijkerbroek H.H. van Hierden
2024W00158 Het veranderen van de pastorie Koterweg 21 in Barneveld C.M. Rekker
2024W00195 Het legaliseren van de loods die afwijkt van de verleende bouwvergunning Welgelegenweg 5 in Stroe H.H. van Hierden

Bouwplannummer Onderwerp Adres Monument
2023W2361 Aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen en verduurzamen van de woning Hoofdstraat 125 in Voorthuizen Gemeentelijk monument
2023W2344 Aanvraag omgevingsvergunning: het vervangen van kozijnen Amersfoortsestraat 34 in Barneveld Gemeentelijk monument

 • De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota en welstandskaart 2022 (pdf, 4 MB).
  Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2022.
 • Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.

In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:

 • Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
 • Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
 • Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
 • Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).

Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

 • U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
 • De aanvraag wordt bekeken.
 • De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
 • De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
 • De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
 • Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).

Stappenplan bij een monument of een plek in de buurt van cultureel erfgoed:

 • U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
 • De aanvraag wordt bekeken.
 • De commissie omgevingskwaliteit behandelt de aanvraag in de maandelijkse zitting.
 • De commissie brengt advies uit.
 • De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
 • Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).