Kwijtschelding belasting en heffingen

 • Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt en u heeft geen vermogen, kunt u misschien kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen.
 • U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.
 • Dit vraagt u aan via het digitale belastingloket.
 • U vraagt kwijtschelding aan nadat u een belastingaanslag hebt gekregen.
 • U krijgt automatisch uitstel om het bedrag te betalen zodra wij uw aanvraag hebben geregistreerd.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:
  • afvalstoffenheffing,
  • rioolheffing gebruik,
  • onroerendezaakbelastingen (OZB).
Kwijtschelding aanvragen belastingloket