Het gebruik van een woning veranderen

 • Een woning mag gebruikt worden door 1 huishouden.
 • Als u de woning anders wilt gebruiken of opsplitsen, kan toestemming van de gemeente nodig zijn. Dit kan gaan om:
  • Een omgevingsvergunning;
  • Een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan;
  • Een wijziging van het bestemmingsplan.
 • Wanneer is welke toestemming nodig? Lees hieronder meer.

Wanneer u een deel van uw woning verhuurt, spreken we van kamerverhuur. Vaak mag de huurder naast de gehuurde kamer ook andere delen van het huis gebruiken. Een voorbeeld van kamerverhuur is dat iemand de zolder verhuurt aan een student. Deze kamer heeft een eigen wasbak en kookplaat, maar de student deelt de badkamer en het toilet met de hoofdbewoners van de woning.

Regels voor kamerverhuur

Er gelden regels voor de grootte van een kamer:

 • De minimale grootte voor de te verhuren woonruimte is 18 m² gebruiksoppervlakte (GBO).
 • Voor de huisvesting van een arbeidsmigrant is de minimale gebruiksoppervlakte 12 m².

Deze regels staan in de volgende verordeningen:

 • Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur Gemeente Barneveld
 • Huisvestingsverordening Barneveld 2024 – 2028 | Overheid.nl

Zie kopje Regelgeving, verderop op deze pagina.

Vergunning nodig

U heeft bij kamerverhuur een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

We noemen het ‘inwoning’ als iemand in het huis van een ander huishouden komt wonen. Meestal  heeft deze persoon een eigen slaap- en/of woonkamer. Bij inwoning gaat het niet om 2 volledig zelfstandig bewoonbare woningen. In de praktijk komt het er op neer dat de voordeur, keuken en/of badkamer met elkaar worden gedeeld.

Persoonlijke relatie

Bij inwoning is er een persoonlijke en langdurige relatie tussen de bewoners. Het zijn bijvoorbeeld familieleden. Een voorbeeld van inwoning is dat er een grootouder bij een gezin in huis komt wonen. Losse kamerverhuur valt niet onder inwoning, want het gaat dan om een meer zakelijke relatie.

Soms toestemming van de gemeente nodig

Voor inwoning is geen toestemming van de gemeente nodig. Als voor de inwoning verbouwd gaat worden, kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Wanneer een woning aangepast wordt, zodat hier 2 huishoudens naast elkaar kunnen wonen, dan spreken we van het splitsen van een woning. Bij een woningsplitsing komt er een extra woning binnen of aan de bestaande woning.

Voorbeeld woningsplitsing

Een voorbeeld van woningsplitsing is dat een bestaande woning verbouwd wordt naar een twee-onder-een-kapwoning. Ook als een bestaande woning gesloopt wordt voor een twee-onder-een-kapwoning, is dit een woningsplitsing.

Toestemming nodig

Voor een woningsplitsing is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ook is er een omgevingsvergunning nodig voor de verbouwing om de woning aan te passen. Ook als de woning alleen binnen de bestaande muren verbouwd wordt.
Zie ook: Plan dat niet past binnen omgevingsplan.

Een bijgebouw zoals een schuur, garage of bakhuisje is niet bedoeld om in te wonen. Het heeft geen slaapkamer, badkamer of keuken. Een bijgebouw is ‘functioneel ondergeschikt’ aan de woning. Dit betekent dat een bijgebouw niet verbouwd mag worden zodat iemand er kan gaan wonen. Dit geldt ook voor gezinsleden. Dus een kind van het gezin mag niet in de garage gaan wonen.

Alleen toegestaan bij mantelzorg

Een bijgebouw mag niet bewoonbaar gemaakt worden. De enige uitzondering hierop is het bouwen van een mantelzorgwoning.

Bij een directe behoefte aan intensieve mantelzorg mag er een mantelzorgwoning komen naast of in de bestaande woning of in een bijgebouw.

Soms geen vergunning nodig

Voor een mantelzorgwoning zijn niet altijd vergunningen nodig: 

 • In de bebouwde kom mag zonder vergunning een bijgebouw worden omgebouwd tot een zelfstandig bewoonbare mantelzorg-wooneenheid.
 • In het buitengebied mag een woonunit worden geplaatst van maximaal 100 m².
 • Er is behoefte aan intensieve mantelzorg.

De persoon die mantelzorg krijgt mag in de mantelzorgwoning gaan wonen. Maar ook de persoon die mantelzorg geeft. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Alleen een mantelzorgwoning zolang er mantelzorg wordt gegeven.
 • Er mag niemand meer in de mantelzorgwoning wonen, als de mantelzorg stopt. 

Zie ook:  Mantelzorgwoning (ver)bouwen

Een bed and breakfast kan in een woning of in een bijgebouw gemaakt worden. Wanneer u een ruimte wilt verhuren als bed and breakfast, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt van de plek en het geldende bestemmingsplan af.  

Enkele regels

 • U mag alleen bed and breakfast aanbieden als u zelf in de woning woont.
 • De (netto) vloeroppervlakte van de te verhuren ruimte is maximaal 60 m².
 • Een verhuurde ruimte of kamer heeft een vloeroppervlakte van maximaal 30 m².
 • De bed and breakfast heeft geen keukenblok.
 • Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn voor de gasten. Zie: Nota Parkeernormen gemeente Barneveld.