Graafmelding

  • Als u met een machine gaat graven op uw eigen grond, moet u een graafmelding doen.
  • U regelt dit bij het Kadaster.
  • Vaak heeft u ook een vergunning nodig.
  • Voor het plaatsen van kabels/ leidingen boven de grond en/of buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Voor het plaatsen van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject heeft u een bestemmingsplan wijziging nodig.
Graafmelding doen