Graafmelding

  • Als u met een machine gaat graven op uw eigen grond, bent u wettelijk verplicht om een graafmelding te doen.
  • U heeft ook een vergunning nodig:
    • voor het plaatsen van kabels/leidingen boven de grond en/of buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject; u heeft dan een omgevingsvergunning nodig;
    • voor het plaatsen van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject; u heeft dan een bestemmingsplan wijziging nodig.
Graafmelding doen