Forensenbelasting

  • Als u meer dan 90 dagen in een jaar een gemeubileerde woning tot uw beschikking heeft en bij een andere gemeente staat ingeschreven als inwoner.
  • Vaak gaat het hierbij om een recreatiewoning.
  • Het maakt niet uit of u daadwerkelijk in de woning verblijft of niet.
  • Het bedrag hangt af van de waarde van de woning.
  • Het maximumbedrag is € 966 per woning per jaar.
  • U kunt gespreid betalen via automatische incasso.
  • Geef wijziging van uw gegevens door aan belastingen@barneveld.nl.
Automatische incasso

Tarief forensenbelasting

Scroll de tabel om meer te zien
Kosten
Waarde onroerende zaak Kosten
Vast bedrag voor waarde lager dan € 70.000,- € 185,30
Waarde hoger dan € 70.000,- vermeerderd met 0,83% van deze waarde € 185,30