Boom kappen of grondig snoeien

 • Voor het kappen van een boom heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
 • Dit geldt ook voor zeer drastisch snoeien. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.
 • De kosten zijn € 105,-.
 • Wanneer u bomen wilt kappen die buiten de bebouwingscontour houtkap staan, gelden er andere regels.
 • Tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen.
 • Houd rekening met het broedseizoen en de verblijfplaatsen van dieren, zoals vogelnesten.
Omgevingsvergunning checken en aanvragen

Onderstaande gegevens heeft u nodig bij uw online aanvraag:

 • het soort boom of de soorten bomen
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • waarom u de boom wilt kappen
 • of u een nieuwe boom wilt planten

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen of omgevingsvergunning aanvragen. U moet dan mogelijk aangeven of de boom of beplanting binnen of buiten de 'bebouwingscontour houtkap' staat. De bebouwingscontour houtkap is een gebied waarbinnen de gemeente regels kan stellen aan het kappen van bomen. Dit gebied is vaak hetzelfde als de bebouwde kom, maar dat hoeft niet. De grenzen van de bebouwingscontour staan op de kaart Bebouwingscontour Houtkap.