Boom kappen of grondig snoeien

 • Voor het kappen van een boom heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
 • Dit geldt ook voor zeer drastisch snoeien. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.
 • De kosten zijn € 105,-.
 • Buiten de bebouwde kom gelden andere regels.
 • Tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen.
 • Houd rekening met het broedseizoen en de verblijfplaatsen van dieren, zoals vogelnesten.
Omgevingsvergunning checken en aanvragen

Onderstaande gegevens heeft u nodig bij uw online aanvraag:

 • het soort boom of de soorten bomen
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • waarom u de boom wilt kappen
 • of u een nieuwe boom wilt planten

Wanneer u bomen wilt kappen die buiten de bebouwde kom liggen en/of onder de Wet natuurbescherming vallen, gelden andere regels. Bekijk hiervoor de website van de provincie Gelderland.