Belastingtarieven

Tarieven afvalstoffenheffing

Wie/wat Kosten
Eenpersoonshuishouden € 196,80
Meerpersoonshuishouden € 328,00
Extra grijze container € 164,00
Afvalstoffenheffing

 • Gemeubileerde woning met een waarde tot en met € 87.000,- :  € 214,-
 • Gemeubileerde woning met waarde boven € 87.000,-: 
  • € 214,- en daarbij opgeteld
  • 0,93% van de waarde boven € 87.000,- . Met een maximum van € 1.050,-.
Forensenbelasting

Tarieven hondenbelasting

Waarvoor kosten
Voor de eerste hond € 53,70
Voor de tweede hond € 74,30
Voor elke hond meer € 91,90
Voor een kennel € 128,00
Hondenbelasting

Verschillende delen OZB

De OZB bestaat uit verschillende delen:

 • Eigenarenbelasting: belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en niet-woning) betaalt.
 • Gebruikersbelasting: belasting die iedere gebruiker van een niet-woning betaalt.

Wie eigenaar én gebruiker is van een bedrijfspand betaalt zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting.

Tarieven 2023

De OZB wordt berekend op basis van een percentage van de waarde. Tarieven:

 • Eigenarenbelasting: 0,0747 % (woningen)
 • Eigenarenbelasting: 0,2054 % (niet-woningen)
 • Gebruikersbelasting: 0,1620 % (niet-woningen)

Voorbeeld berekening OZB woning

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe u zélf het bedrag aan OZB kunt berekenen.

 • Stel, u heeft een woning, met een waarde van € 300.000,-.
 • U betaalt dan € 300.000,- gedeeld door 100, vermenigvuldigd met 0,0747 = € 224,10.
Onroerendezaakbelasting (OZB) en WOZ

Reclamebelasting per vestiging 

 • Per jaar: € 500,-
 • Per maand: € 41,67

BIZ-heffing

 • € 195,00 per jaar, per pand (tarief 2022). Tarief 2023 is afhankelijk van de nog uit te voeren draagvlakmeting)
Reclamebelasting en BIZ-heffing

Tarieven rioolheffing

Soort Kosten
Basisbedrag (vastrecht) € 201,60
Boven 350 m3 en maximaal tot 25.000m3 € 0,50 per m3 (+ basisbedrag)
Rioolheffing

Tarieven toeristenbelasting

Soort Kosten
Per persoon per overnachting € 1,14
Seizoenplaats € 213,20
Jaarplaats € 213,40
Toeristenbelasting