Belasting betalen

 • U ontvangt meestal 1 aanslag per jaar met alle gemeentelijke belastingen. 
 • U ontvangt de aanslag thuis met de post of via de berichtenbox MijnOverheid. 
 • U kunt gespreid betalen in maximaal 8 termijnen via automatische incasso. 
 • Als u de aanslag niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen.
 • Als u de aanslag helemaal niet kunt betalen, kunt u misschien kwijtschelding krijgen.
Automatische incasso regelen

U kunt het bedrag op verschillende manieren betalen:

 • U maakt het bedrag over via internet bankieren naar rekeningnummer NL87BNGH0285044249 op naam van 'gemeente Barneveld'. Vermeld hierbij altijd het betalingskenmerk dat op het aanslagbiljet staat, anders kan uw betaling niet worden verwerkt.
 • U gebruikt een overschrijvingskaart van uw eigen bank.
 • U gaat naar het digitale belastingloket en betaalt via iDeal.

 • Op de gecombineerde belastingaanslag staat dat u het hele bedrag binnen 3 maanden moet betalen. Dat is eind mei.
 • Kunt u de gecombineerde aanslag niet betalen? Vraag dan automatische incasso aan. U betaalt dan het bedrag niet in 1 keer maar meestal in 8 delen. De laatste afschrijving is dan eind oktober.
 • Als dat geen oplossing is, kunt u een betalingsregeling aanvragen.
 • Stuur hiervoor een mail met uw gegevens naar invordering@barneveld.nl of bel 14 0342.
 • Als u de aanslag helemaal niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de belasting. Hiervoor gelden wel strikte regels. Zie kwijtschelding belasting en heffing, voorwaarden voor kwijtschelding.

Wilt u de gemeentelijke aanslag van een ander bankrekeningnummer laten afschrijven? Stop dan uw automatische incasso. En vraag dan een nieuwe automatische incasso aan. De volgende incasso wordt dan van het nieuwe bankrekeningnummer afgeschreven. Geef de verandering uiterlijk 5 werkdagen voor het eind van de maand door. 

 • Op de gecombineerde belastingaanslag staat dat u het hele bedrag binnen 3 maanden moet betalen. Dat is eind mei.
 • Als dat niet lukt, kunt u automatische incasso aanvragen. Het bedrag wordt dan niet in 1 keer afgeschreven maar gewoonlijk in 8 termijnen. De laatste afschrijving is dan eind oktober.
 • Als dat niet genoeg helpt, kunt u een betalingsregeling aanvragen.
 • Stuur hiervoor een mail met uw gegevens naar invordering@barneveld.nl of bel 14 0342.

Op uw belastingaanslag staat wanneer u het bedrag uiterlijk moet betalen. Als u de aanslag niet op tijd betaalt, ontvangt u een betalingsherinnering. Zorg dat u op tijd betaalt, zo voorkomt u onnodige kosten!

Aanmaning

AIs u na de betalingsherinnering niet op tijd betaalt, sturen wij u een aanmaning. Deze aanmaning kost geld en komt bovenop het bedrag van de aanslag.

 • De aanmaning kost minimaal € 9,-. 
 • Als de het bedrag van belastingaanslag hoger is dan € 454,- kost de aanmaning € 19,-.

Dwangbevel

Als u na de aanmaning nog niet betaalt, krijgt u per post een dwangbevel. Ook hiervoor betaalt u kosten. Het totale bedrag dat u moet betalen wordt zo nog hoger. Het is belangrijk dat u het dwangbevel binnen 2 dagen betaalt.

 • Het minimale bedrag dat u extra moet betalen is € 49,-. 
 • Als het openstaande bedrag hoger dan € 90,- is, kunnen de kosten oplopen tot maximaal € 14.597,-.

Invorderingsmaatregelen

Als u na het dwangbevel nog niet betaalt, nemen we invorderingsmaatregelen. Een van de manieren waarop wij dit kunnen doen is een vordering op uw inkomen. Dit betekent dat een gedeelte van uw loon of uitkering niet aan u overgemaakt wordt. Het geld wordt rechtstreeks naar de gemeente overgemaakt. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hier aan mee te werken. 

Deurwaarder

Het kan ook nog zijn dat een deurwaarder namens de gemeente bij u aanbelt. U moet dan het openstaande bedrag direct betalen. 

Het kan zijn dat u teveel belasting betaald heeft. Bijvoorbeeld als u de aanslag al betaald heeft en u bent verhuisd naar een andere gemeente. Of wanneer in de loop van een jaar geen hond meer heeft.
We storten dan het te veel betaalde bedrag terug op de rekening waar het vandaan kwam. Wilt u het bedrag op een ander rekeningnummer teruggestort hebben? Geef dat door via het digitale belastingloket van de gemeente.

Het aantal personen dat op 1 adres woont, bepaalt hoeveel gemeentebelasting u betaalt.

Samenwonen

Als u gaat samenwonen op een nieuw adres, kijkt de gemeente of u en uw partner al eerder een gemeentelijke belastingaanslag ontvingen. 

 • Als 1 van u beiden een belastingaanslag ontving, blijft die geldig.  
 • Als u allebei een al aanslag ontving, dan krijgt 1 van de 2 een correctie op de aanslag. Het teveel betaalde bedrag wordt binnen 2 maanden teruggestort.
 • Als u samenwoont, moet u voor de afvalstoffenheffing het tarief betalen voor een meerpersoonshuishouden. Betaalde u het eenpersoonstarief? Dan krijgt u aan het einde van het jaar een aanslag om bij te betalen.
 • Als geen van beiden een aanslag ontving voordat u ging samenwonen, dan krijgt u die in de loop van het jaar. De aanslag komt op naam van 1 van u beiden.

Scheiden

De aanslag gemeentebelasting blijft van de persoon op wiens naam de aanslag staat. De aanslag is dus niet gekoppeld aan een adres of gezin. 

Gaat u uit elkaar en blijft 1 van de 2 op het oude adres wonen? 

 • Blijft de persoon die de belastingaanslag ontving op het adres wonen? Dan blijft de aanslag geldig voor deze persoon.
 • Vertrekt de persoon die de belastingaanslag naar een ander adres in de gemeente? Dan blijft de aanslag op naam van deze persoon staan, voor het nieuwe adres. De achterblijvende partner wordt dan ook belastingplichtig. Hij of zij ontvangt hiervoor dan een nieuwe aanslag voor de gebruikersheffingen voor het lopende jaar. Dat gaat om de afvalstoffenheffing en de rioolheffing en eventueel hondenbelasting.