Belasting betalen

  • U ontvangt meestal 1 aanslag per jaar met alle gemeentelijke belastingen. 
  • U ontvangt de aanslag thuis met de post of via de berichtenbox MijnOverheid. 
  • U kunt gespreid betalen in maximaal 8 termijnen via automatische incasso. 
  • Als u de aanslag niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen.
  • Als u de aanslag helemaal niet kunt betalen, kunt u misschien kwijtschelding krijgen.
Automatische incasso regelen