Milieustraat Otelaar

 • Alleen voor inwoners van de gemeente Barneveld
 • Alleen voor uw eigen grof huishoudelijk afval.
 • Neem uw milieupas en identiteitsbewijs mee. Laat deze op verzoek zien.
 • Sorteer thuis uw afval.
 • Breng geen bedrijfsafval. 
 • Breng geen afval met grote voertuigen zoals vrachtwagens, tractoren of shovels.
 • Een nieuwe milieupas kunt u alleen digitaal aanvragen, dus niet op de milieustraat. Zie: Milieupas aanvragen.

 • Laat kinderen jonger dan 16 jaar in de auto zitten.
 • Maximaal 8 voertuigen tegelijk op het bordes. Houd dus rekening met wachttijden.
 • Volg de aanwijzingen van medewerkers direct op.
 • Breng zelf uw afval naar de juiste container, of naar de goede plek van de milieustraat. 

Bent u uw milieupas kwijt of is hij beschadigd? Dan kunt u online een vervangende milieupas aanvragen. Deze pas kost € 10,- U kunt op de milieustraat geen nieuwe milieupas aanvragen of krijgen.

Vervangende milieupas aanvragen

Bezoekadres

Otelaarseweg 9
3771 VJ Barneveld

Dag Tijden
maandag Gesloten
dinsdag 09.00 - 16.00 uur
woensdag 09.00 - 16.00 uur
donderdag 09.00 - 16.00 uur
vrijdag 09.00 - 16.00 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur
zondag Gesloten

Kijk in de AfvalWijzer app of op www.mijnafvalwijzer.nl.

Voor onderstaand afval geldt een maximum per milieupas per kalenderjaar: 

 • Asbest: maximaal 100 kilo. Let op: doe van tevoren een asbest melding en verpak het asbest goed in luchtdicht plastic. Zie ook asbest.
 • Autobanden zonder velg: 5 stuks.
 • Dakleer/bitumen: 80 liter (vergelijkbaar met 1 volle kruiwagen).
 • Gipskartonplaten: 80 liter (vergelijkbaar met 1 volle kruiwagen).
 • Graszoden (schoon): 1 m3 (vergelijkbaar met een kleine aanhanger). Vervuilde grond en graszoden worden niet geaccepteerd.
 • Grond (schoon): 1 m3 (vergelijkbaar met een kleine aanhanger). Vervuilde grond en graszoden worden niet geaccepteerd.
 • Matrassen: 4 stuks
 • Steenpuin (schoon): 80 liter (vergelijkbaar met 1 volle kruiwagen). Vervuild steenpuin wordt niet geaccepteerd.

Altijd melden

Als u asbest wilt verwijderen bij of in uw woning, doet u eerst een melding via het Omgevingsloket. Dit geldt ook wanneer u vergunningvrij mag (ver)bouwen.

Naar de milieustraat brengen

U mag maximaal 100 kilogram asbest per milieupas per kalenderjaar inleveren bij de milieustraat. De regels hiervoor zijn:

 • Verpak het materiaal in plastic van minimaal 0,2 mm dikte.
 • Plak de verpakking goed dicht met tape. Plak ook de naden dicht.
 • Zorg voor een makkelijk te tillen pakket.
 • Vermeld groot en duidelijk op het pakket dat het asbest is.

Naar professionele verwerker

Meer dan 100 kilogram en maximaal 35 m2 asbest moet u zelf wegbrengen naar professionele verwerker. Bijvoorbeeld naar Renewi in Amersfoort. Vraag bij hen van tevoren naar de kosten en de voorwaarden. Bel hiervoor op werkdagen met Renewi op telefoonnummer 088 700 38 00.

Oppervlakten groter dan 35 m2 mag u nooit zelf verwijderen. Dit moet u altijd door een professioneel bedrijf laten doen. Voor alle regels rond het verwijderen van asbest, zie: Asbest in en om het huis | Milieu Centraal

Afvalsoorten die u normaal naar milieustraat Otelaar brengt kunt u soms ook laten ophalen. Voor het maken van een afspraak belt u met 14 0342. U hoort dan hoe en wanneer u het afval aan kunt bieden.

Voor het ophalen van het volgende afval betaalt u € 30,- per m3:

 • Grof huishoudelijk afval: maximaal 3 m3. Denk aan meubels, geen matrassen.
 • Grof tuinafval (van huishoudens): maximaal 3 m3. De takken moeten aan elkaar gebonden zijn.

Het volgende afval wordt gratis bij u thuis opgehaald:

 • Wit- en bruingoed ('alles met een stekker').

Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente ingezameld. Niet aan huis en niet op de milieustraat. Onder bedrijfsafval valt al het afval van bedrijven en afval dat wordt gebracht door bedrijven. Ieder bedrijf regelt het wegbrengen of ophalen van bedrijfsafval zelf met een afvalinzamelbedrijf.

Samen zwerfafval opruimen

Steekt u samen met buren, vrienden of leerlingen de handen uit de mouwen om zwerfafval te ruimen?  Gebruik dan gratis de Scharrelbak.

Scharrelbak lenen