Woo-verzoek indienen (Wet open overheid)

 • U kunt een verzoek om informatie indienen bij de gemeente.
 • Veel informatie is al openbaar en online te vinden.
 • Bent u op zoek naar informatie van de gemeente die (nog) niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen om deze informatie te ontvangen.
 • Kunt u informatie niet vinden of heeft u vragen over het indienen van een verzoek? Leg dit voor aan de Woo-contactpersoon.
Indienen Woo-verzoek

Uw verzoek moet gaan om informatie die is vastgelegd en waarover de gemeente Barneveld beschikt.

 • U kunt uw Woo-verzoek indienen via het webformulier. Niet per e-mail, WhatsApp of via een andere elektronische weg.
 • U kunt uw Woo-verzoek ook per post indienen.

Uw schriftelijke Woo-verzoek (per post) moet aan het volgende voldoen.

 • Geef in de brief zo precies mogelijk aan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. Daarnaast ook over welke periode. Bijvoorbeeld: Alle communicatie tussen Provincie ‘X’ en gemeente ‘Y’ over onderwerp ‘Z’ voor de periode van (Datum) tot (Datum).
 • Vermeld in de brief uw naam en adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer.
 • Vermeld in de brief uw e-mailadres. Zo kunnen we de documenten digitaal naar u sturen. U zult tussentijds ook per e-mail op de hoogte gehouden worden over de behandeling van uw verzoek.

U ontvangt de informatie digitaal. Dit is gratis. Als u de informatie op papier wilt ontvangen, dan brengen we u hiervoor kosten in rekening. Deze kosten worden van tevoren met u afgestemd.

We beoordelen of we de gevraagde documenten, of een deel ervan, aan u kunnen verstrekken. Dit doen we met de regels van de Wet open overheid (Woo). Als de documenten voor openbaarmaking in aanmerking komen, dan ontvangt u deze binnen 4 weken. Deze 4 weken gelden na de dag van indiening van uw verzoek.  Bij de documenten ontvangt u ook een schriftelijk besluit op uw Woo-verzoek. Dit besluit ontvangt u per post. 

In sommige gevallen kan het tot 6 weken duren voordat we u documenten kunnen sturen. Bijvoorbeeld als een verzoek erg groot of ingewikkeld is. Dan hebben we meer tijd nodig om uw verzoek te behandelen.

In documenten kunnen gegevens staan die niet openbaar gemaakt mogen worden, zoals persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of telefoonnummers. Deze gegevens worden weggelakt. Als we gegevens weglakken, ontvangt u hierover meer informatie in het besluit dat we meesturen.
 
In de toekomst worden alle Woo-verzoeken openbaar gemaakt, samen met het besluit en de documenten. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.

Als u niet tevreden bent over de documenten die u heeft ontvangen, dan kunt u tegen het besluit op uw Woo-verzoek bezwaar maken.

Het kan ook zijn dat we u de documenten niet kunnen verstrekken. U krijgt hierover dan bericht van ons.

U kunt bellen of mailen met de Woo-contactpersoon als u informatie wilt opvragen. De Woo-contactpersoon legt uit waar u informatie mogelijk online kunt vinden. Ook geeft ze informatie over het indienen van een Woo-verzoek.

Contact

 • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vervallen.
 • Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden.
 • Zie: Wet open overheid,

Wist u dat veel informatie van de gemeente Barneveld openbaar is en ergens online staat? Niet altijd is een Woo-verzoek nodig. Voorbeelden:

Welke persoonsgegevens wij opvragen

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mogelijk andere persoonsgegevens uit het verzoek

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

 • In geval van betrokken partijen (belanghebbenden) kan het verzoek aan diegenen worden doorgestuurd

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • 1 jaar

Doel

 • Het registreren en afhandelen van Woo-verzoeken