Woo-verzoek indienen (Wet open overheid)

 • U kunt een verzoek om informatie indienen bij de gemeente.
 • Veel informatie is al openbaar en is online te vinden.
 • Bent u op zoek naar informatie van de gemeente die (nog) niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen om deze informatie te ontvangen.
 • Kunt u informatie niet vinden of heeft u vragen over het indienen van een verzoek? Leg dit voor aan de Woo-contactpersoon.
Indienen Woo-verzoek

Uw verzoek moet gaan om informatie die is vastgelegd en waarover de gemeente Barneveld beschikt.

 • U kunt uw Woo-verzoek indienen via het webformulier. Niet per e-mail, WhatsApp of via een andere elektronische weg.
 • U kunt uw Woo-verzoek ook per post indienen.

Uw schriftelijke Woo-verzoek (per post) moet aan het volgende voldoen.

 • Geef in de brief zo precies mogelijk aan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. Daarnaast ook over welke periode. Bijvoorbeeld: Alle communicatie tussen Provincie ‘X’ en gemeente ‘Y’ over onderwerp ‘Z’ voor de periode van (Datum) tot (Datum).
 • Vermeld in de brief uw naam en adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer.
 • Vermeld in de brief uw e-mailadres. Zo kunnen we de documenten digitaal naar u sturen. U zult tussentijds ook per e-mail op de hoogte gehouden worden over de behandeling van uw verzoek.

U ontvangt de informatie digitaal. Dit is gratis. Als u de informatie op papier wilt ontvangen, dan brengen we u hiervoor kosten in rekening. Deze kosten worden van tevoren met u afgestemd.

We beoordelen of we de gevraagde documenten, eventueel gedeeltelijk, aan u kunnen verstrekken. Dit doen we met de regels van de Wet open overheid (Woo). Als de documenten voor openbaarmaking in aanmerking komen, dan ontvangt u deze binnen 4 weken. Deze 4 weken gelden na de dag van indiening van uw verzoek.  Bij de documenten ontvangt u ook een schriftelijk besluit op uw Woo-verzoek. Dit besluit ontvangt u per post. 

Het kan langer dan 4 weken duren voordat we de documenten aan u kunnen verstrekken. Als dit het geval is bij uw verzoek, dan nemen we uiterlijk binnen 4 weken contact met u op. Voorbeelden van wanneer dat het geval is:

 • We moeten aan betrokken partijen (belanghebbenden) eerst hun mening vragen op ons plan documenten openbaar te maken. Wij informeren u hier dan tussentijds over.
 • Een verzoek is erg groot of ingewikkeld. Dan hebben we meer tijd nodig om uw verzoek te behandelen.

Als u niet tevreden bent over de documenten die u heeft ontvangen, dan kunt u tegen het besluit op uw Woo-verzoek bezwaar maken.

Het kan ook zijn dat we u de documenten niet kunnen verstrekken. U krijgt hierover dan bericht van ons.

U kunt bellen of mailen met de Woo-contactpersoon als u informatie wilt opvragen. De Woo-contactpersoon legt uit waar u informatie mogelijk online kunt vinden. Ook geeft ze informatie over het indienen van een Woo-verzoek.

Contact

 • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vervallen.
 • Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden.
 • Zie: Wet open overheid,

Wist u dat veel informatie van de gemeente Barneveld openbaar is en ergens online staat? Niet altijd is een Woo-verzoek nodig. Voorbeelden:

Welke persoonsgegevens wij opvragen

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mogelijk andere persoonsgegevens uit het verzoek

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

 • In geval van betrokken partijen (belanghebbenden) kan het verzoek aan diegene worden doorgestuurd

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • 1 jaar

Doel

 • Het registreren en afhandelen van Woo-verzoeken