Pers

Heeft u als vertegenwoordiger van de pers een vraag? Mail of bel (tijdens kantooruren) en vermeld het onderwerp, contactgegevens en deadline voor een vlotte afhandeling.

pers@barneveld.nl
0342 - 495 408

Alle documenten die besproken worden in de vergaderingen van de gemeenteraad en de voorbereidende commissies, zijn terug te vinden in de vergaderkalender.

De gemeente informeert de pers actief over actuele onderwerpen. Als u voor de pers werkt, kunt u zich aanmelden voor de perslijst. Stuur hiervoor een e-mail naar pers@barneveld.nl

De persinformatie bestaat uit:

  • Openbare besluitenlijst van het college van B&W 
  • Wekelijkse gemeenteberichten 
  • Persberichten
  • Informatie over persgesprekken
  • Persuitnodigingen