Toekomstbestendig Wonen Lening

 • Als u geld wilt lenen voor:
  • energiemaatregelen ter verduurzaming van de eigen woning,
  • asbestverwijdering, met minimaal 1 energiebesparende maatregel,
  • levensloopbestendig maken van uw woning.
 • Voordat u deze duurzaamheidslening kunt aanvragen, toetst de gemeente uw plannen. Vul daarvoor eerst de toetsing in.
 • Als ons besluit positief is, vraagt u een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
 • Er zijn 4 verschillende leningen, met verschillende voorwaarden. 
 • Het SVn doet een financiële toetsing.
 • Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte en een bouwdepot van de SVn.
Toetsing Toekomstbestendig Wonen Lening