Zwerfafval opruimen

 • Verenigingen, scholen en kerken kunnen in 2024 tegen een vergoeding zwerfafval opruimen.
 • Dit gebeurt op 6 dagdelen, verspreid over het jaar.
 • Hiervoor heeft de gemeente in alle dorpen 31 opruimgebieden aangewezen.
 • De vergoeding is € 1.000 per gebied per kalenderjaar.
 • Er gelden voorwaarden.
 • Aanmelden kan tot en met 18 december 2023.

Een bepaald gebied schoon houden van zwerfafval. Vrijwilligers ruimen regelmatig het zwerfafval op in het gebied dat aan hun vereniging is toegewezen. Zo houden zij hun gebiedje schoon. Het opruimen van zwerfafval draagt bij aan een leefbare, schone buitenruimte. Dit is een goed voorbeeld voor anderen: hoe schoner een gebied is, hoe schoner het blijft. Bovendien is een schoon gebied beter voor flora en fauna.

Hoe vaak en wanneer

Jaarlijks gaat het om 6 ochtenden of middagen verspreid over het jaar. De vereniging bepaalt zelf op welke ochtenden en/ of middagen zij de activiteit uitvoert. Voorwaarde is wel dat deze ochtenden en/of middagen evenredig verspreid zijn over het kalenderjaar.

Waar

 • De vereniging geeft bij aanmelding aan in welk gebied of welke gebieden zij zwerfafval wil opruimen. Zie het kopje “De beschikbare plekken per dorp” voor de mogelijkheden.
 • Het kan voorkomen dat meerdere verenigingen zich aanmelden voor hetzelfde gebied. In dat geval wijst de gemeente het gebied toe aan een vereniging. Hierbij gebruikt de gemeente de regels uit de Tijdelijke subsidieregeling samenwerking verenigingen rondom afval 2023 – 2024, artikel 4 lid 5.
 • Mag u hierdoor geen zwerfafval opruimen in het gebied waarvoor u zich had aangemeld?  Dan biedt de gemeente – als dat kan – een ander gebied in de buurt aan. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de gebieden die nog vrij zijn.

Aantal plekken

De gemeente heeft voor deze activiteit 31 schoon te houden gebieden. Elk gebied is 1 beschikbare plek.

Hoeveel vrijwilligers nodig?

De organisatie bepaalt zelf met hoeveel vrijwilligers dit gebeurt.

Hoeveel tijd kost het?

Gemiddeld 3 uur per ochtend of middag, dus in totaal 18 uur per kalenderjaar per vrijwilliger.     

Bijdrage van de gemeente

 • Alle deelnemende verenigingen ontvangen per kalenderjaar 5 prikstokken en 1 rol vuilniszakken van de gemeente.
 • De prikstokken ontvangt de vereniging in bruikleen. Binnen 2 weken na afloop van het kalenderjaar levert de vereniging de prikstokken weer in op de gemeentewerf van de gemeente Barneveld. Dit kan alleen op afspraak.
 • De vuilniszakken worden, wanneer deze gevuld zijn met zwerfafval, de eerstvolgende werkdag na de opruimochtend- of middag opgehaald door de gemeente Barneveld. De vereniging geeft na de opruimochtend- of middag per mail aan afval@barneveld.nl door op welk adres de gemeente de vuilniszakken de eerstvolgende werkdag kan ophalen.

€ 1.000 per gebied per kalenderjaar. Dit is onafhankelijk van het aantal vrijwilligers dat een vereniging per gebied inzet.

Voorwaarden voor vergoeding

 • De vereniging ruimt 6 ochtenden of middagen verspreid over het kalenderjaar al het zwerfafval op in het aan hen toegewezen gebied.
 • De vereniging mailt uiterlijk 2 weken voor elke opruimochtend of -middag naar afval@barneveld.nl:
  • op welke dagen en tijdstippen zij welk gebied schoonmaken;
  • op welk adres de gemeente de volle vuilniszakken met zwerfafval kan ophalen. De gemeente doet dit op de eerstvolgende werkdag na de opruimochtend- of middag.
 • De gemeente controleert 2 keer per jaar of het ‘geadopteerde’ gebied schoon genoeg is. Hierbij wordt de planning die de vereniging heeft doorgegeven als leidraad gebruikt.

Dorp Aantal beschikbare plekken Naam gebieden
Barneveld 13 Barneveld + nummer gebied op kaartje “Gebieden zwerfafval opruimen Barneveld dorp”.
De Glind 1 De Glind
Garderen 1 Garderen
Kootwijk 1 Kootwijk
Kootwijkerbroek 2 Kootwijkerbroek + nummer gebied op kaartje “Gebieden zwerfafval opruimen Kootwijkerbroek”.
Stroe 1 Stroe
Terschuur 1 Terschuur
Voorthuizen 9 Voorthuizen + nummer gebied op kaartje “Gebieden zwerfafval opruimen Voorthuizen”.
Zwartebroek 1 Zwartebroek

Gebieden zwerfafval opruimen Barneveld dorp

Download het kaartje Gebieden zwerfafval Barneveld (jpg, 539 KB) als u het kaartje niet helemaal kunt zien.

Gebieden zwerfafval opruimen Voorthuizen

Download het kaartje Gebieden zwerfafval Voorthuizen (jpg, 933 KB) als u het kaartje niet helemaal kunt zien.

Gebieden zwerfafval opruimen Kootwijkerbroek

Op uw smartphone wordt het kaartje niet helemaal getoond. Download hier het kaartje met de gebieden zwerfafval opruimen Kootwijkerbroek (jpg, 287 KB).

Wilt u met uw vereniging, school of kerk samen zwerfafval opruimen? En hiervoor een vergoeding ontvangen? Meld u dan aan!

Informatie over aanmelden