Snoeiafval inzamelen

 • Verenigingen, scholen en kerken kunnen in 2024 tegen een vergoeding snoeiafval inzamelen.
 • Dit gebeurt op 6 vastgestelde zaterdagochtenden.
 • Hiervoor zijn 18 inzamelpunten beschikbaar.
 • De vergoeding is € 1.500 per inzamelpunt per kalenderjaar. 
 • Er gelden voorwaarden..

Op van te voren vastgestelde plaatsen en vooraf bepaalde data kunnen inwoners op vertoon van hun milieupas grof snoeiafval brengen. Dit snoeiafval is te groot om in de GFT-kliko te stoppen en inwoners moeten dit anders naar de milieustraat brengen. Vrijwilligers van verenigingen bemensen de inzamelpunten. Zij houden in de gaten wat de inwoners brengen en noteren de milieupasnummers. Aan het einde van elke inzamelmiddag haalt de gemeente het ingezamelde snoeiafval op alle inzamelpunten op. Door de inwoners de mogelijkheid te bieden om het snoeiafval in het eigen dorp weg te brengen, wordt het snoeiafval goed gescheiden van het restafval. Daarnaast wordt het aantal te rijden kilometers verminderd.

Hoe vaak en wanneer

Het gaat om 6 zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur in de maanden april, mei, juni, september, oktober en november. Voor 2024 zijn de volgende data vastgesteld:

 • Zaterdag 20 april 
 • Zaterdag 25 mei 
 • Zaterdag 29 juni 
 • Zaterdag 28 september 
 • Zaterdag 26 oktober 
 • Zaterdag 30 november 

Waar

 • De vereniging geeft bij aanmelding aan op welk inzamelpunt of welke inzamelpunten zij snoeiafval wil inzamelen. Zie het kopje “De beschikbare plekken per dorp” voor de mogelijkheden.
 • Het kan voorkomen dat meerdere verenigingen zich aanmelden voor hetzelfde inzamelpunt. In dat geval wijst de gemeente het inzamelpunt toe aan een vereniging. Hierbij gebruikt de gemeente de regels uit de Tijdelijke subsidieregeling samenwerking verenigingen rondom afval 2023 – 2024, artikel 4 lid 5.
 • Mag u hierdoor het inzamelpunt waarvoor u zich had aangemeld niet gebruiken?  Dan biedt de gemeente – als dat kan – een ander inzamelpunt in de buurt aan. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de inzamelpunten die nog vrij zijn.

Aantal plekken

De gemeente heeft voor deze activiteit 18 inzamelpunten. Elk inzamelpunt is 1 beschikbare plek. 

Hoeveel vrijwilligers nodig?

Er zijn 2 vrijwilligers nodig per inzamelmoment. De vereniging zorgt voor voldoende vrijwilligers op het toegekende inzamelpunt op alle vastgestelde inzameldata. Eventuele aflossing tijdens het inzamelmoment en opsplitsing in uren is aan de vereniging.

Hoeveel tijd kost het?

4 uur per dagdeel per vrijwilliger. Dus met 2 vrijwilligers in totaal 48 uur per kalenderjaar.

Bijdrage van de gemeente

 • Per inzamelpunt 2 hesjes.
 • Gemeente publiceert de inzameldata, tijdstippen en plekken op de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant, de gemeentelijke website en in de AfvalWijzer.
 • Aan het einde van elke inzamelmiddag haalt de gemeente het ingezamelde snoeiafval op alle inzamelpunten op.

De taken van de vrijwilligers

De vrijwilligers hebben de volgende taken:

 • toezicht houden op het gebrachte snoeiafval,
 • weigeren van al het afval dat niet naar een snoeiafval-inzamelpunt mag worden gebracht,
 • registeren van de milieupasnummers van de brengers,
 • bij grote hoeveelheden het snoeiafval aanschuiven,
 • om 13.00 uur een foto maken van de berg snoeiafval,
 • uiterlijk de eerste maandag na de inzameldag de registratie van de milieupasnummers en de gemaakte foto mailen naar afval@barneveld.nl.

€ 1.500 per inzamelpunt per kalenderjaar. Dit is onafhankelijk van het aantal vrijwilligers dat een vereniging per keer op het inzamelpunt inzet, met een minimum van 2 vrijwilligers per inzamelpunt per keer.

Voorwaarden voor vergoeding

Zie kopje 'De taken van de vrijwilligers'.

Dorp Aantal plekken
Barneveld 5
De Glind 1
Garderen 1
Kootwijk 1
Kootwijkerbroek 1
Stroe 1
Terschuur 1
Voorthuizen 6
Zwartebroek 1

Dorp Inzamelpunt en nummer
Barneveld 1. Jan Seppenplein
Barneveld 2. De Burgt, plek bepalen we in overleg
Barneveld 3. Veller, plek bepalen we in overleg
Barneveld 4. Norschoten, plek bepalen we in overleg
Barneveld 5. De Vaarst/Vliegersveld, plek bepalen we in overleg
De Glind 6. De plek bepalen we in overleg
Garderen 7. De plek bepalen we in overleg
Kootwijk 8. De plek bepalen we in overleg
Kootwijkerbroek 9. Prinses Beatrixschool, parkeerterrein
Stroe 10. De Bron: parkeerterrein van school
Terschuur 11. Sandersstraat
Voorthuizen 12. Parkeerterrein bij Heuvelrand zwembad
Voorthuizen 13. Parkeerterrein bij Mandenmakerslaan bedrijfsverzamelgebouw
Voorthuizen 14. Wikselaarseweg groenstrook tussen Bachlaan en Strausslaan
Voorthuizen 15. Piet Heinlaan
Voorthuizen 16. Parkeerterrein bij sporthal De Voorde
Voorthuizen 17. Parkeerterrein bij sporthal De Brug
Zwartebroek 18. Parkeerplaats achter Belleman

Wilt u met uw vereniging, school of kerk samen snoeiafval inzamelen? En hiervoor een vergoeding ontvangen? Meld u dan aan!

Informatie over aanmelden