Starterslening aanvragen

  • Een extra lening voor een eerste koophuis.
  • Wanneer de woonlasten net te hoog zijn voor uw inkomen.
  • Een betrouwbaar vangnet dankzij NHG.
  • Komt bovenop de eerste hypotheek die een bank geeft.
  • De lening is gedurende de eerste 3 jaar renteloos en aflossingsvrij.
  • Daarna betaalt u rente en aflossing.
  • De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt deze lening.
  • Een aanvraagset en een toewijzingsbrief kunt u aanvragen bij de gemeente. Mail hiervoor naar info@barneveld.nl.
Bereken hoeveel u kunt lenen