Paspoort/identiteitskaart aanvragen

 • Een paspoort of identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de balie Publiekszaken.
 • Het aangevraagde identiteitsbewijs is na 5 werkdagen klaar. U heeft maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen.
 • Voor kinderen is toestemming nodig van beide ouders/verzorgers. Zie hieronder, bij 'Aanvraag voor kinderen'.
 • Voor personen vanaf 18 jaar is het identiteitsbewijs 10 jaar geldig.
 • Voor personen jonger dan 18 jaar is het identiteitsbewijs 5 jaar geldig.
Afspraak aanvraag paspoort/ ID-kaart Afspraak afhalen paspoort/ID-kaart

Kostenoverzicht
Product Kosten
Paspoort voor kinderen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 58,85
Paspoort vanaf 18 jaar € 77,85
Identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 37,95
Identiteitskaart vanaf 18 jaar € 70,35
Extra kosten spoedaanvraag (de volgende dag afhalen) € 53,00

 • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen.
 • Bij vermissing van uw paspoort of identiteitskaart: rijbewijs (als u die heeft).
 • Bankpas. Betaal bij voorkeur met pin.
 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. De foto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Kinderen moeten mee naar het gemeentehuis bij het aanvragen en ophalen van hun identiteitsbewijs. U moet het volgende meenemen:

 • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die op naam van het kind staan, ook als deze verlopen zijn.
 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Zie: Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart
 • Bankpas. Betaal bij voorkeur met pin.
 • Voor een paspoort voor iemand tot 18 jaar of een identiteitskaart tot 12 jaar:
  • toestemming van de ouder die niet bij de aanvraag aanwezig is. Gebruik hiervoor per kind een ingevulde toestemmingsverklaring reisdocumenten. Als u online de verklaring invult, hoeft u geen uitdraai mee te nemen.
  • identiteitsbewijs (of kopie daarvan) van beide ouders of van degene(n) die het gezag over het kind heeft/hebben.
 • Kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig een paspoort aanvragen.
 • Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen zelfstandig een ID-kaart aanvragen.
 • Hebben de ouders niet het gezag over het kind? In dat geval vullen de gezaghouder(s) de toestemmingsverklaring in. Ook is een kopie van het bewijs van het gezag nodig.
Inloggen met DigiD Toestemmingsverklaring reisdocumenten

Lukt het u niet bovenstaande verklaring in te vullen, gebruik dan het Toestemmingsformulier paspoort en identiteitskaart (pdf, 36 KB).  

 • Door de Brexit kunt u sinds 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk reizen.
 • Een identiteitskaart is dan niet meer geldig.
 • Een uitzondering geldt voor mensen die op of voor 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk woonden. Zie: Kan ik na de Brexit met een ID-kaart naar het VK reizen?

Als uw identiteitsbewijs verloren of gestolen is, geeft u dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. De gemeente legt dan vast dan dat uw paspoort of ID-kaart niet meer gebruikt kan worden als legitimatiebewijs. U kunt verlies of diefstal online doorgeven. Bij diefstal adviseren wij ook aangifte te doen bij de politie.

Let op: heeft u uw identiteitsbewijs toch gevonden nadat u de vermissing heeft doorgegeven? Het is dan niet mogelijk om de vermissing te annuleren.

Voor een nieuw paspoort of ID-kaart maakt u een afspraak bij de gemeente. U kunt ook tijdens deze afspraak de diefstal of vermissing doorgeven.

Inloggen met DigiD Vermist identiteitsbewijs melden (DigiD) Afspraak bij verlies of diefstal

Pleegt iemand fraude met uw paspoort of identiteitskaart? Of vermoedt u dat iemand hiermee fraude pleegt?

Meld dit dan bij: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl)

Wilt u uw paspoort of identiteitskaart de volgende dag al ophalen? Dat kan. U betaalt extra kosten voor deze spoedaanvraag. Als u voor 14.00 uur een aanvraag indient, kunt u het identiteitsbewijs meestal de volgende werkdag vanaf 9.00 uur afhalen. 

Hoe wij met uw gegevens omgaan bij het aanvragen van paspoort of identiteitskaart, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en reisdocumenten.