Overlijden aangeven

 • Een overlijden moet binnen 6 werkdagen worden aangegeven.
 • Dit moet in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
 • De begrafenisondernemer doet aangifte.
 • U krijgt dan toestemming voor begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap.
 • Begrafenisondernemers ontvangen na digitale aangifte binnen 3 werkdagen de overlijdensakte en het verlof per post.
 • Een kopie van de overlijdensakte kost € 14,30.
Overlijden aangeven (uitvaartondernemer)

 • U vult het online formulier in (geen inlog nodig) en betaalt via iDeal.
 • Wij maken de akte op.
 • U ontvangt het verlof en het uittreksel binnen 3 werkdagen per post.
 • U stuurt de originele doktersverklaring zo snel mogelijk naar de gemeente.
 • Adres: Gemeente Barneveld, t.a.v. de Burgerlijke stand, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

Let op! Doe uw aangifte zo vroeg mogelijk. Want tussen digitale aangifte en ontvangst per post van verlof en uittreksel kan 3 werkdagen zitten. 

 • de gemeente verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • de gemeente meldt het overlijden aan overheidsorganisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst

 • U wilt uw overleden naaste vervoeren naar het buitenland.
 • De douane vraagt om documenten voor dit vervoer.
 • U vraagt deze documenten aan de gemeente. Bel hiervoor 14 0342 of mail info@barneveld.nl.
 • U neemt het bewijs van de doodsoorzaak mee (verklaring van arts of lijkschouwer of verklaring officier van justitie).
 • U krijgt een verlof tot begraving of cremeren (voor vervoer binnen de Benelux) of laissez-passer (voor vervoer buiten de Benelux).
 • Wanneer u aanvullend nog een kopie overlijdensakte wenst, kost dit € 14,30.