Monument subsidie aanvragen

  • Voor onderhoud of restauratie van uw monument.
  • Voor een gemeentelijk monument vraagt u subsidie aan bij de gemeente.
  • U heeft vaak ook een omgevingsvergunning nodig.
Inloggen met DigiD Subsidie onderhoud aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen (eHerkenning)

  • Gespecificeerde begroting van de kosten, in ieder geval van de uren en de materialen.
  • Naam en adres van de aannemer(s) of uitvoerende bedrijven.
  • Werkomschrijving met foto’s, waarbij duidelijk is wat de bestaande situatie en de nieuw toestand is.
  • Tekeningen (schaal 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand van het monument.

Hoe wij met uw gegevens omgaan bij het aanvragen van monumentsubsidie, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en monumentsubsidie.