Milieustraat Otelaar

  • Alleen voor inwoners van de gemeente Barneveld.
  • Alleen voor particulieren, niet voor bedrijfsafval.
  • Neem uw milieupas mee.
  • Sorteer uw afval van tevoren.

Ook op de Milieustraat gelden extra maatregelen voor de gezondheid van bezoekers en onze medewerkers. Volg aanwijzingen van de medewerkers direct op.

Bekijk de Maatregelen voor de milieustraat.