Kinderopvang starten of wijzigen

  • Als u kinderopvang wilt starten, stuurt u een aanvraag naar de gemeente.
  • Als u gastouder wordt, vraagt een gastouderbureau dit voor u aan bij de gemeente.
  • Als u voldoet aan de wettelijke eisen, schrijft de gemeente uw kinderopvangorganisatie in bij het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Wijzigingen geeft u door aan de gemeente.
  • Ingevulde aanvraagformulieren en wijzigingen stuurt u naar info@barneveld.nl
  • Aanvraagformulieren en wijzigingsformulieren staan op de website van de Rijksoverheid: het starten of wijzigen van kinderopvang.

Kosten aanvraag

Als u een aanvraagformulier opstuurt krijgt u vanaf 1 januari 2022 een rekening thuisgestuurd. 

  • Voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dag-of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau is dat 1500 euro
  • Voor het bieden van gastouderopvang is dat 200 euro

De kosten zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit staat in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang. De bedragen staan in de legesverordening. Voor wijzigingen hoeft u niet te betalen.

Hoe wij met uw gegevens omgaan bij het starten of wijzigen van een kinderopvang, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en kinderopvang.