Huisnummer aanvragen

  • Elke woning, recreatieobject en bedrijfspand moet een adres hebben.
  • Als hiervoor een vergunning is verleend, ontvangt de aanvrager van de vergunning het toegekende huisnummer.
  • Als hiervoor geen vergunning is verleend, vraagt u het huisnummer zelf aan.
  • U kunt ook vragen een huisnummer te wijzigen of in te trekken.
Huisnummer aanvragen of wijzigen