Briefadres aanvragen

  • U heeft geen (vast) woonadres, u verblijft in een zorginstelling of om veiligheidsredenen kunt zich niet inschrijven op het adres waar u verblijft.
  • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres.
  • De hoofdbewoner van het gewenste briefadres is akkoord.
  • U vraagt het briefadres aan bij de balie Publiekszaken.
  • U neemt hiervoor mee: uw identiteitsbewijs, kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en zijn/haar schriftelijk akkoord.
  • Bij goedkeuring geeft u het briefadres zelf door aan alle instanties.
Maak afspraak