Leidinggevende horeca aanmelden of afmelden

  • U heeft een commercieel horecabedrijf of een sportkantine waar alcohol wordt verkocht.
  • U heeft hier een vergunning voor.
  • U neemt een nieuwe leidinggevende in dienst of er gaat een leidinggevende weg.
  • Commerciële horecabedrijven gebruiken het formulier met eHerkenning (bijlage A).
  • Paracommerciële horeca gebruiken het formulier zonder eHerkenning (bijlage B).
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aan-/afmelden leidinggevende (bijlage A) Aan-/afmelden leidinggevende (bijlage B)

Melding Kosten
Aanmelden leidinggevende € 114,00
Afmelden leidinggevende -
Kosten zijn per wijziging van het aanhangsel, niet per persoon.