Gladheidsbestrijding

 • Bij gladheid en sneeuwval zijn 3 partijen verantwoordelijk voor strooien: Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Barneveld.
 • Rijkswaterstaat strooit de snelwegen, provincie Gelderland de provinciale wegen en gemeente Barneveld de eigen wegen en fietspaden.
 • Gemeente Barneveld strooit alleen op een vochtig wegdek dat glad is of wordt: op een droog wegdek verdwijnt het zout te snel.
 • Veeg zelf sneeuw niet de straat op: dit is hinderlijk voor fietsers en wandelaars.  

De gemeente Barneveld kent bij gladheid en sneeuwval 2 soorten strooirondes:

 • Strooironde 1:
  Op doorgaande wegen en doorgaande fietspaden, wijkontsluitingswegen en busroutes. Deze strooironde kan op elk moment, dus ook 's nachts, worden gereden.
 • Strooironde 2:
  Overige wegen, straten, pleinen en fietspaden vallen onder de 2e strooironde. Deze strooironde wordt alleen tijdens gewone werktijden gereden als de wegen in de 1e strooironde voldoende zijn gestrooid. Dit betekent dus dat deze strooironde niet 's nacht en op zon- en feestdagen wordt gereden.

 • Loop, fiets en/of rij voorzichtig en houd rekening met andere weggebruikers
 • Veeg het pad naar uw woning schoon. Veeg of schuif de sneeuw in een aanliggende tuin of op een walletje langs het voetpad. In ieder geval niet op de weg. Zo heeft niemand er hinder van.
 • Als u een beetje zout wilt strooien, veeg dan eerst de sneeuw weg.