Zonne-energie in Barneveld

Barneveld heeft een eigen beleid voor zonne-energie. De gemeente wil ondernemers en burgers ondersteunen wanneer ze duurzame energie willen opwekken. De gemeente zet hierbij volop in op zonnepanelen op daken. Daarnaast wil ze zorgvuldig omgaan met zonne-energie op land. Dit staat in de Barneveldse Zonneladder die de gemeenteraad in juli 2019 heeft vastgesteld. In 2021 is deze Zonneladder aangevuld.

In 2030 willen we in onze gemeente 475.000 zonnepanelen op daken en 175.000 panelen op land en hebben liggen. Voor de aanleg van zonnevelden zijn met behulp van de Zonneladder voorwaarden opgesteld waaraan plannen moeten voldoen. Speerpunten daarbij zijn:

  • meervoudig ruimtegebruik;
  • inpassing in het landschap;
  • participatie van omwonenden;
  • het versterken van de ecologie.

Zonne-energie voor iedereen

Op gebouwen van de gemeente liggen inmiddels enkele duizenden zonnepanelen. Ook inwoners en ondernemers plaatsen zonnepanelen op daken. Lokale energiecoöperaties helpen mensen met minder geld of mensen die een minder geschikt dak hebben. Zo kunnen ook zij gebruik te maken van duurzame energie uit zonnepanelen.

Duurzame projecten