VVD

  • VVD staat voor: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
  • Meer informatie vindt u op www.vvdbarneveld.nl

Jarne van Schaik (fractievoorzitter)

Jarne van Schaik

06-44847634
j.vanschaik@barneveld.nl

Nevenfuncties

  • Facilitair adviseur projectbeheer bij Intexso Adviesbureau B.V., betaald
  • Bestuurslid Stichting Ki (Kisport Martial Academy), betaald
  • Voorzitter van Stichting Vrienden van de VVD Barneveld, onbetaald