Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Meer informatie vindt u op www.vvdbarneveld.nl

Theo Bos (fractievoorzitter)

Theo Bos (fractievoorzitter)

Nevenfuncties:

  • Pluimveehouder (De Peppel CV), betaald
  • Bestuurslid Waterschap Vallei en Veluwe, betaald
  • Lid Themawerkgroep landbouw VVD, niet betaald

Sandra Reemst-Start

Sandra Reemst-Start

Nevenfuncties:

  • Reemst Pluimveehouderij Holwierde B.V., betaald
  • Reemst Broederij De Beekhoek B.V., betaald
  • Lid ouderbegeleiding medezeggenschapsraad Johannes Fontanus College, onbetaald