Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Meer informatie vindt u op www.vvdbarneveld.nl

Theo Bos (fractievoorzitter)

Theo Bos (fractievoorzitter)

Nevenfuncties:

  • Pluimveehouder (De Peppel CV), betaald
  • Bestuurslid Waterschap Vallei en Veluwe, betaald
  • Lid Themawerkgroep landbouw VVD, niet betaald

Jarne van Schaik

Jarne van Schaik

Nevenfuncties:

  • Facilitair adviseur projectbeheer bij Intexco Adviesbureau B.V., betaald
  • Bestuurslid Stichting Ki (Kisport Martial Academy), betaald
  • Student aan De Haagse Hogeschool