Verkiezingen Europees Parlement

 • Op donderdag 6 juni 2024 zijn er in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement.
 • Als u mag stemmen, krijgt u begin mei een stempas per post.
 • De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.

Bekijk waar u kunt stemmen in de gemeente Barneveld. 

Ga naar het overzicht met Stembureaus

Als u mag stemmen, krijgt u begin mei uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. Hiervoor gebruikt de gemeente het adres waar u op 23 april ingeschreven staat. Bent u verhuisd binnen de gemeente Barneveld? Geef uw nieuwe adres vóór dinsdag 23 april 2024 door aan de gemeente. Dan ontvangt u uw stempas op uw nieuwe adres.

Geeft u uw nieuwe adres op of na 23 april door? Dan ontvangt u uw stempas op uw oude woonadres.

Verhuizen uit Barneveld

Verhuist u tussen 23 april en 6 juni naar een andere gemeente, en wilt u daar stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

 • Wilt u op 6 juni stemmen voor Europees Parlement maar bent u tijdelijk in het buitenland? En staat u ingeschreven bij de gemeente Barneveld? U kunt op 2 manieren uw stem uitbrengen:
  • Iemand anders voor u laten stemmen (via een volmacht).
  • Per brief stemmen.

Iemand anders voor u laten stemmen

U kunt iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u laten stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon moet zelf ook gaan stemmen. U kunt een machtiging aanvragen bij de gemeente Barneveld, als u daar ingeschreven staat als inwoner.

Per brief stemmen 

U kunt per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres. Hiervoor moet u op tijd een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. Ook moet u een buitenlands postadres hebben. Hier stuurt de gemeente dan uw briefstembewijs naar toe.

Uw aanvraag moet op zijn laatst vrijdag 10 mei 2024 ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.

Meer informatie over per brief stemmen vindt u op de website van Den Haag: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing - Den Haag

Voor de verkiezingen van het Europese parlement mogen Nederlanders stemmen. Maar ook mensen met de nationaliteit van een land uit de Europese Unie (EU) mogen in Nederland stemmen.

Andere nationaliteit

Heeft u de nationaliteit van een land uit de EU? U mag zelf bepalen in welk EU-land u gaat stemmen. In Nederland of in het EU-land van uw nationaliteit. Gaat u in Nederland stemmen? Dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Eenmalig registreren

Bent u EU-burger? En woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Als u in Nederland wilt stemmen moet u vooraf een formulier invullen. Dit is de ‘Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland’. Als u dit invult, registreert u zich eenmalig bij de gemeente. U kunt het formulier (model Y-32) aanvragen door een e-mail te sturen naar brp@barneveld.nl.

Met het formulier verklaart u dat u niet ook in een ander land stemt. Anders zou u 2 keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. En dat mag niet. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan is een formulier niet nodig.

Voor wanneer inleveren?

Stuur het Nederlandstalige formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 hebben ontvangen. Stuur de volgende bijlage mee:

 • Kopie van uw geldige paspoort uit Nederland of een ander EU-land, of
 • Kopie van uw geldige rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land, of
 • Kopie van uw identiteitskaart uit Nederland, of
 • Kopie van een document waaruit uw identiteit, nationaliteit, en verblijfsrechtelijke positie blijkt

Stempas

Als u mag stemmen, krijgt u in mei 2024 een stempas van de gemeente. Met uw stempas kunt u stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Toch stemmen in ander EU-land

Heeft u zich eerder in Nederland geregistreerd voor de Europese verkiezingen? Maar wilt u in 2024 stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft?  Neem dan contact op met de gemeente om uw eerdere registratie (Y-32) in te trekken. 14 0342.

Bijna 300 stembureauleden zetten zich op de verkiezingsdag in op stembureaus van de gemeente Barneveld. Begin maart hebben zich al veel mensen aangemeld. Zij waren ook al stembureaulid bij eerdere verkiezingen. Maar de gemeente zoekt voor 6 juni nog nieuwe mensen. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Meldt u zich aan, maar zijn er al genoeg aanmeldingen? Dan plaatsen wij u mogelijk op een reservelijst. Na uw aanmelding krijgt u altijd te horen of en waar u geplaatst wordt.

Stembureauleden krijgen een vergoeding voor hun bijdrage aan de verkiezingen.

Overzicht rollen stembureauleden

Op een stembureau hebben de leden verschillende rollen:

 • Voorzitter
 • Plaatsvervangend voorzitter  
 • Stembureaulid 1e shift
 • Stembureaulid 2e shift
Aanmelden als stembureaulid

Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende rollen. 

Voorzitter

 • U haalt alle spullen op bij het gemeentehuis voor de inrichting van het stembureau.
 • U opent het stembureau en controleert of alles goed staat en aanwezig is (zoals stemhokjes, stembussen, tafel en stoelen).
 • U volgt klassikale of digitale trainingen (e-learning en training Craft telmethode).
 • U neemt contact op met  de leden van het stembureau en spreekt af wanneer zij aanwezig moeten zijn.
 • U werkt volgens de wettelijke regels en gemeentelijke uitleg.
 • U leidt het telproces op basis van de ontvangen instructies en u zorgt voor de verdeling van de werkzaamheden.
 • U zorgt samen met de stembureauleden ervoor dat het stemproces volgens de regels verloopt.
 • U telt na 21.00 uur samen met de stembureauleden de uitgebrachte stemmen op partijniveau.
 • U stelt het proces-verbaal op.
 • De vergoeding is €225.

Plaatsvervangend voorzitter  

 • U volgt klassikale of digitale trainingen (e-learning en training Craft telmethode).
 • U vervangt de voorzitter tijdens pauzes en bij afwezigheid van de voorzitter. U neemt besluiten als dat nodig is.
 • De vergoeding is €166.

Stembureaulid

Stembureaulid 1e shift

 • U volgt een digitale training.
 • U bent om 07.00 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich voor op de opening van het stembureau.
 • U bent verantwoordelijk voor het controleren van de identiteit van kiezers en het controleren of ze gerechtigd zijn om te stemmen volgens de geldende wetgeving.
 • U bent verantwoordelijk voor het uitgeven van stembiljetten aan kiezers nadat hun identiteit en stemgerechtigdheid zijn gecontroleerd.
 • U assisteert bij het stemproces wanneer de kiezer dit nodig heeft. Bijvoorbeeld: u geeft uitleg over hoe iemand een stem uitbrengt of u helpt bij het gebruik van het stembiljet.
 • U houdt toezicht op het verloop van het stemproces en zorgt ervoor dat alles eerlijk en ordelijk verloopt. Er mogen geen onregelmatigheden optreden en u let erop dat de kiezers niet worden beïnvloed tijdens het stemmen.
 • U helpt na afloop van het telproces met opruimen en afsluiten, onder leiding van de voorzitter.
 • De vergoeding is €166

Stembureaulid 2e shift

 • U neemt de dienst van een stembureaulid van de 1e shift over, dit is om 14.00 uur.
 • U volgt een digitale training.
 • U bent verantwoordelijk voor het controleren van de identiteit van kiezers en het controleren of ze gerechtigd zijn om te stemmen volgens de geldige wetgeving.
 • U bent verantwoordelijk voor het uitgeven van stembiljetten aan kiezers nadat hun identiteit en stemgerechtigheid zijn gecontroleerd.
 • U assisteert bij het stemproces wanneer de kiezer dit nodig heeft. Bijvoorbeeld: u geeft uitleg over hoe iemand een stem uitbrengt of u helpt bij het gebruik van het stembiljet.
 • U houdt toezicht op het verloop van het stemproces en zorgt ervoor dat alles eerlijk en ordelijk verloopt. Er mogen geen onregelmatigheden optreden en u let erop dat de kiezers niet worden beïnvloed tijdens het stemmen
 • U helpt na afloop van het telproces met opruimen en afsluiten, onder leiding van de voorzitter.
 • De vergoeding is €166

Teller, ’s avonds

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training.
 • U bent om 20.45 uur aanwezig op het stembureau en bereidt zich voor op de start van het telproces.
 • Na 21.00 uur telt u de stemmen op partijniveau onder leiding van de voorzitter.
 • U helpt na afloop van het telproces met opruimen en afsluiten, onder leiding van de voorzitter.
 • De vergoeding is €50

Meer informatie

Heeft u een vraag over wat een stembureaulid doet? Of over een aanmelding?  Mail dan uw vraag naar stembureau@barneveld.nl

Sommige partijen hebben ondersteuningsverklaringen nodig om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor nieuwe partijen. U kunt een partij hierbij helpen door een ondersteuningsverklaring te tekenen in het gemeentehuis. Dit kan van 9 april tot en met 23 april 2024. Bekijk het stappenplan op de pagina Ondersteuningsverklaring.

De gemeente Barneveld kiest, net als bij de vorige verkiezingen, voor het centraal tellen van de stemmen.

Tellen in Veluwehal

Dat betekent dat op de verkiezingsavond de uitgebrachte stemmen per partij worden geteld. Op vrijdag 7 juni (de dag na de verkiezingen) worden de stemmen centraal geteld in de Veluwehal. Deze telling is openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.

Uitslag 10 juni

Op maandagochtend 10 juni wordt de uitslag van de telling in Barneveld officieel vastgesteld. De uitslag mag namelijk pas bekend gemaakt worden als alle stembureaus in Europa gesloten zijn. Zo worden de verkiezingen in andere EU-landen niet beïnvloed. De laatste stembureaus sluiten in Italië, op zondagavond 9 juni om 23.00 uur.