Verkiezingen Europees Parlement

  • Op donderdag 6 juni 2024 zijn er in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement.
  • Als u mag stemmen, krijgt u uiterlijk 23 mei een stempas per post.
  • De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.

Bekijk de definitieve kandidatenlijsten voor de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024. Deze staan op de website van de Kiesraad.

Kandidatenlijsten

Wilt u op 6 juni stemmen voor Europees Parlement maar bent u tijdelijk in het buitenland? En staat u ingeschreven bij de gemeente Barneveld? U kunt op 2 manieren uw stem uitbrengen:

  • Iemand anders voor u laten stemmen (via een volmacht).
  • Per brief stemmen. Uw aanvraag hiervoor moest op 10 mei bij de gemeente Den Haag binnen zijn. 

Iemand anders voor u laten stemmen

U kunt iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u laten stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon moet zelf ook gaan stemmen. U kunt een machtiging aanvragen bij de gemeente Barneveld, als u daar ingeschreven staat als inwoner. Hoe u iemand kunt machtigen, leest u op de pagina Stempas.

De gemeente Barneveld kiest, net als bij de vorige verkiezingen, voor het centraal tellen van de stemmen.

Tellen in Veluwehal

Dat betekent dat op de verkiezingsavond de uitgebrachte stemmen per partij worden geteld. Op vrijdag 7 juni (de dag na de verkiezingen) worden de stemmen centraal geteld in de Veluwehal. Deze telling is openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.

Uitslag 10 juni

Op maandagochtend 10 juni wordt de uitslag van de telling in Barneveld officieel vastgesteld. De uitslag mag namelijk pas bekend gemaakt worden als alle stembureaus in Europa gesloten zijn. Zo worden de verkiezingen in andere EU-landen niet beïnvloed. De laatste stembureaus sluiten in Italië, op zondagavond 9 juni om 23.00 uur.