Vergaderingen raad en commissies

 • De gemeenteraad vergadert ongeveer 1 keer per maand.
 • 2 weken voor de raadsvergadering vergaderen de raadscommissies.
 • Er zijn 3 soorten commissievergaderingen: Bestuur, Samenleving en Grondgebied.
 • De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • U kunt de vergaderingen volgen en terugkijken via www.barneveld.nl/live.

Vergaderstukken

De agenda en vergaderstukken staan ongeveer 2 weken van tevoren online in de vergaderkalender. U vindt daar ook de documenten van eerdere vergaderingen. Bekijk de vergaderkalender.

Met de gratis app 'iBabs pro' heeft u alle vergaderstukken altijd bij de hand op uw mobieltje of tablet. Verkrijgbaar via de Appstore. (Toegang via Organisatie: 'barneveld', Gebruikersnaam: 'burger', Wachtwoord: 'burger').

Uitzending vergadering bekijken

Alle raad- en commissievergaderingen worden live uitgezonden. Tijdens de vergadering kunt u kijken naar de live uitzending.

U kunt de opname van de vergadering achteraf terugzien. Klik hiervoor op de vergadering naar keuze in de agenda.

In commissievergaderingen kunnen raadsleden informatie verzamelen over onderwerpen waarover later in raadsvergaderingen besluiten worden genomen. U vindt de onderwerpen die in de commissies worden behandeld bij de agenda van de vergadering

Aanmelden voor deelname

Uw inbreng kan waardevol zijn als er een onderwerp wordt besproken waar u bij betrokken bent of veel van afweet. Wilt u meepraten over een bepaald onderwerp? Aanmelden kan tot uiterlijk 10.00 uur de dag voorafgaand aan de commissievergadering via griffie@barneveld.nl.

Geef in uw e-mail aan:

 • uw naam
 • uw contactgegevens
 • het onderwerp waarover u wilt meepraten
 • een korte samenvatting of het doel van uw inbreng
 • of u gebruik wilt maken van 2 minuten spreektijd bij het begin van het onderwerp  

Door deel te nemen aan de commissievergadering, geeft u toestemming dat uw deelname openbaar wordt uitgezonden. Ook geeft u er toestemming voor dat we uw gegevens bewaren om contact met u te kunnen houden. De opnames van de vergaderingen blijven op de website beschikbaar (videoarchief). Uw contactgegevens worden niet verspreid.

Contactgegevens secretarissen

 • Commissie Bestuur: Janneke Hooijer
 • Commissie Samenleving: Sven van ’t Ooster
 • Commissie Grondgebied: Janneke Hooijer
 • griffie@barneveld.nl
 • 14 0342

Een paar handige tips voor als u gaat deelnemen een een commissievergadering:

 • Schrijf uw tekst uit. Dan weet u precies wat u wilt zeggen en het voorkomt dat u te weinig tijd hebt. Gemiddeld genomen heeft u in 2 minuten spreektijd tijd voor ongeveer 300 woorden.
 • Schrijf als eerste en in één zin wat de kern, het belangrijkste punt van uw betoog moet zijn, onderbouw dat vervolgens met uw argumenten. Maak uw verhaal niet te lang, een lang verhaal maakt uw standpunt niet duidelijker.
 • Wanneer u deelneemt aan de vergadering, zullen er verschillende mensen aanwezig zijn. U kunt het beste uw bijdrage beginnen met: "Geachte voorzitter en leden van de raadscommissie" (en eventueel: "en kijkers/toehoorders thuis").
 • Oefen vooraf, zodat u weet hoe lang u spreekt.
 • Stel uw bijdrage samen met eventuele achtergrondinformatie, beschikbaar aan de raad. De griffie kan uw bijdrage toevoegen aan de raadsstukken. Raadsleden kunnen uw betoog dan gebruiken bij hun voorbereiding of nog eens rustig nalezen. U kunt hierover vooraf overleggen met de griffie. De raad vergadert papierloos en werkt met het raadsinformatiesysteem iBabs. Dat is dezelfde website waar u zelf ook de openbare raadsstukken kunt vinden.

Commissie Bestuur Commissie Samenleving Commissie Grondgebied Gemeenteraad
24 januari 25 januari 26 januari 8 februari
  9 februari installatie burgemeester
7 maart 9 maart 9 maart 22 maart
11 april 12 april 13 april 26 april
16 mei 17 mei 17 mei 31 mei
20 juni: Kadernota, tussenrapportage, jaarverslag 28 juni 16.00 uur: Kadernota, tussenrapportage, jaarverslag
20 juni 21 juni 22 juni 5 juli
12 september 13 september 14 september 27 september
10 oktober 11 oktober 12 oktober 25 oktober
31 oktober: Begroting incl. beschouwingen 8 november: Begroting incl. beschouwingen
28 november 29 november 30 november 13 december

De Lange Termijn Agenda (LTA) is een programma waarmee u alle onderwerpen van de meerjarenraadsagenda, moties en toezeggingen kunt inzien. Dit geeft een overzicht van alle onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde moeten komen. Ga naar de Lange Termijn Agenda.