Uitgifte onroerende zaken

  • Als de gemeente onroerende zaken aanbiedt voor bijvoorbeeld verkoop of verhuur, maakt ze dit vooraf bekend.
  • Alle voornemens voor uitgiften vindt u in de officiële bekendmakingen.
  • Uitgiften gaan via een selectieprocedure of het zijn 1-op-1 uitgiften.
  • In elke bekendmaking staat hoe en binnen welke termijn u kunt reageren.

Uitgiften staan op Overheid.nl, in de officiële bekendmakingen.

Invullen zoekopdracht

Zo krijgt u een overzicht van de uitgiften van de gemeente Barneveld. Vul het volgende in:

  • Zoeken op: Uitgifte
  • Documentsoort: Gemeenteblad
  • Gemeente: Barneveld

U kunt ook een periode selecteren.

Zoeken in officiële bekendmakingen

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) transparant moeten handelen. 

Zie: Arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123