Toegankelijkheidsverklaring

  • Gemeente Barneveld wil zo haar websites en digitale toepassingen voor iedereen digitaal toegankelijk aanbieden.
  • Ze wil dat ook mensen met beperking in zicht, gehoor of bewegingen toegang hebben tot alles wat op de website staat. 
  • De gemeente wil voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.
  • Dit maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk.
Het toegankelijkheidslabel van Website gemeente Barneveld. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.