Toegankelijkheidsverklaring

  • Gemeente Barneveld wil haar informatie en diensten voor iedereen digitaal toegankelijk aanbieden.
  • Ook voor mensen met een beperking in zien, horen of bewegen.
  • De gemeente wil voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.
  • De digitale toegankelijkheid van deze website (www.barneveld.nl.nl) is beoordeeld en beschreven in de toegankelijkheidsverklaring.
Toegankelijkheidsverklaring Barneveld.nl