Raadscommissieleden LB

Dit zijn de benoemde commissieleden die raadsleden bij hun werk ondersteunen. U kunt hen tegenkomen in de commissievergaderingen. 

Crista Dibbet - Gomes

Nevenfunctie:

  • Financieel manager Dibbet Bouwbedrijf B.V., betaald

Maurice Marsman

Nevenfunctie:

  • Hoofd logistiek ERBA te Veenendaal, betaald