Ruimte voor spelen

De gemeente Barneveld zet zich in voor gevarieerde speelruimte die eerlijk verdeeld is over de wijken en dorpen. Om te zorgen dat kinderen vaker en langer buitenspelen richten we van 2017 tot en met 2021 de speelruimte opnieuw in.

In 2021 vernieuwen we de speelplekken in De Burgt met de plannen die in 2020 zijn gemaakt. Na de zomer gaan we plannen maken voor de speelplekken in Vliegersveld/de Vaarst, Stroe, de Glind en Garderen. Denk en ontwerp ook mee. Omwonenden ontvangen in de zomer  en nieuwsbrief via de post.

Interactieve speelkaart

Op de interactieve kaart www.barneveld.nl/speelkaart staat per plek of er iets gaat veranderen. Op de kaart staat ook welke wijk in welk jaar aan de beurt is.

Naar het overzicht