Ruimte voor spelen

Om te zorgen dat kinderen vaker en langer buitenspelen richten we sinds 2017 tot en met 2022 speelruimtes opnieuw in. De gemeente Barneveld zet zich in voor gevarieerde speelruimte die eerlijk verdeeld is over de wijken en dorpen.

We zijn per speelplek in gesprek gegaan met kinderen en omwonenden. Iedereen kon meeschetsen en meedenken. Ook hebben veel inwoners gebruik gemaakt van de digitale enquête om hun wensen te laten horen. Met al deze informatie zijn schetsen en keuzes gemaakt. 

Interactieve speelkaart

Op de interactieve kaart www.barneveld.nl/speelkaart staat per plek of er iets gaat veranderen. Op de kaart staat ook welke wijk in welk jaar aan de beurt is.

Dit jaar gaan we op verschillende plekken in Barneveld speelplekken maken of vernieuwen. Dit doen we op basis van het speelruimtebeleidsplan.

Soorten plekken

De gemeente Barneveld heeft vier verschillende soorten speelplekken. Dit doen we om de plekken eerlijk te verdelen in de wijk en om te zorgen dat we kunnen investeren in de kwaliteit van een speelplek. Hieronder staat omschreven wat u kunt verwachten van de inrichten van de verschillende soorten plekken.

Centrale speelplekken

Binnen iedere speelwijk willen we een centrale sport- en speelplek aanbieden, zo groot mogelijk, zo bereikbaar mogelijk en met een uitdagende en gevarieerde inrichting, zodat er altijd wat te doen is. Op centrale speelplekken spreken niet alleen kinderen met elkaar af maar ontmoeten ook (groot)ouders elkaar.

Steun- en informele plekken

Aanvullend wordt maatwerk per buurt of straat gemaakt, afhankelijk van het karakter van de wijk en het aantal kinderen. In een kinderrijke buurt wordt bijvoorbeeld gekozen worden voor speeltoestellen voor jonge kinderen of een trapveldje voor basisschoolkinderen.

Dit noemen we in het plan steunplekken. In buurten met weinig kinderen worden informele speelplekken gemaakt. Dit zijn veilige speelplekken zonder speeltoestellen. Nemen de kinderaantallen toe rondom zo’n informele plek dan kunnen makkelijk speeltoestellen worden geplaatst. Nemen ze af dan verdwijnen de speeltoestellen.

Bovenwijkse plek

Op de bovenwijkseplek kunnen jeugd, jongeren en overige bewoners sporten en ontmoeten. De bovenwijkse plekken krijgen multifunctionele inrichting met ruimte voor specifieke sporten zoals skaten, voetbal of free running.

Bekijk het Speelruimtebeleidsplan en de bijbehorende tekeningen

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden, gezinnen en andere belangstellenden zo goed mogelijk worden geïnformeerd over wat er gaat gebeuren. Naast informeren op andere manieren, namelijk via:

  • Deze website en de speelkaart op www.barneveld.nl/speelkaart.
  • De nieuwsbrief 'Ruimte voor samenspelen'.
  • Informatiepagina: we plaatsen regelmatig informatie over de bijeenkomsten in de wijken en de ontwikkelingen van speelruimtes op de gemeentelijke informatiepagina in de (huis-aan-huis-editie van de) Barneveldse Krant.

Hebt u een vraag die te maken heeft het speelruimteplan? Laat het weten via:
spelen@barneveld.nl
14 0342

We presenteren het definitieve ontwerp via onze website, sociale media en de gemeentepagina in de krant. Alle bewoners die tijdens een van de inspraakmomenten hun e-mailadres hebben achter gelaten ontvangen het ontwerp per e-mail. Op dezelfde manier laten we weten wanneer de aanleg begint.

  • Alle kinderen moeten samen kunnen buitenspelen, ook als je een handicap hebt.
  • De gemeente zet zich ervoor in dat grote centraal liggende plekken voor ieder kind bereikbaar zijn.
  • Denk mee met de inrichting van speelplekken of overleg met ons over mogelijkheden voor maatwerk bij beperkingen.
  • Stuur een e-mail naar spelen@barneveld.nl of bel 14 0342.