Ruimte voor spelen

Categorieën

  • Groen

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat kinderen vaak en lang buitenspelen. We zetten ons in voor gevarieerde en toegankelijke sport- en speelruimte die eerlijk verdeeld is over de wijken en dorpen.

Interactieve speelkaart

Van 2017 tot 2023 hebben we veel speelplekken in de gemeente vernieuwd. De nieuwe inrichting is samen met kinderen en omwonenden gemaakt. Op de kaart www.barneveld.nl/speelkaart staat per speelplek in welk jaar deze vernieuwd is welk type speelplek het is.

In het speelruimtebeleidsplan staat ons beleid over het maken of vernieuwen van speelplekken. De gemeente heeft 4 verschillende soorten speelplekken. We willen de plekken graag eerlijk verdelen in de wijk en ervoor zorgen dat ze goed aansluiten bij de buurt. Hieronder staat omschreven wat u kunt verwachten van de inrichting van de verschillende soorten plekken.

Centrale speelplekken

Binnen iedere speelwijk willen we een centrale sport- en speelplek aanbieden. Zo groot en bereikbaar mogelijk. Een plek met een uitdagende en gevarieerde inrichting, zodat er altijd wat te doen is. Op centrale speelplekken spreken niet alleen kinderen met elkaar af, maar ontmoeten ook (groot)ouders elkaar.

Steun- en informele plekken

Aanvullend wordt maatwerk per buurt of straat gemaakt, afhankelijk van het karakter van de wijk en het aantal kinderen. In een kinderrijke buurt wordt bijvoorbeeld gekozen voor speeltoestellen voor jonge kinderen of een voetbalveldje voor basisschoolkinderen. Deze plekken noemen we in het plan steunplekken. In buurten met weinig kinderen worden informele speelplekken gemaakt. Dit zijn veilige speelplekken zonder speeltoestellen. Komen er meer kinderen in de buurt van zo’n informele plek, dan kunnen er makkelijk speeltoestellen worden geplaatst.

Bovenwijkse plek

Op een bovenwijkse plek kunnen jeugd, jongeren en overige bewoners sporten en elkaar ontmoeten. Deze plekken hebben een multifunctionele inrichting met ruimte voor specifieke sporten zoals skaten, voetbal of free running.

Bekijk het Speelruimtebeleidsplan en de bijbehorende tekeningen

  • Alle kinderen moeten samen kunnen buitenspelen, ook als ze een handicap hebben.
  • De gemeente wil ervoor zorgen dat grote, centraal liggende plekken voor ieder kind bereikbaar zijn.
  • Denk mee met de inrichting van speelplekken of overleg met ons over mogelijkheden voor maatwerk bij beperkingen.
  • Stuur een e-mail naar spelen@barneveld.nl of bel 14 0342.