Nieuwbouw ontmoetingscentrum Bronveld en voedselbank

  • In Barneveld, in de wijk Oldenbarneveld.
  • Sloop van de gebouwen van ontmoetingscentrum Bronveld en voedsel- en kledingbank Hulp aan Elkaar.
  • Nieuwbouw ontmoetingscentrum en voedselbank achter de plek waar ze nu zitten.
  • Op de plek waar het ontmoetingscentrum zit, komt ruimte voor groen en spelen.
  • De oude gymzaal wordt ook gesloopt.

Ontwerp ter inzage en zienswijze indienen

U kunt nu het ontwerp bestemmingsplan bekijken voor het nieuwe ontmoetingscentrum Bronveld en stichting Hulp aan Elkaar in Barneveld. Dit ligt ter inzage van 24 november 2022 tot 6 januari 2023 bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het plan ook digitaal inzien via onderstaande links. In deze periode kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. 

Het bestemmingsplan heet: Zonnebloemstraat-Oldenbarnevelderweg Gemeente Barneveld bestemmingsplan ontwerp (2022-11-24)

  • Achter de plek van buurthuis Bronveld komt een nieuw ontmoetingscentrum. Hulp aan Elkaar krijgt daar ook een plek. Het oude buurthuis wordt gesloopt. Op die plek komt ruimte voor groen en spelen. 
  • Het voornemen is om de grond die vrijkomt bij de sloop van de gymzaal te verkopen. Zo krijgt de Lidl extra ruimte om uit te breiden aan de achterzijde.

Extra mogelijkheid om ontwerp te bekijken

Bekijk het ontwerp voor het nieuwe gebouw voor Ontmoetingscentrum Bronveld en stichting Hulp aan Elkaar via: plan ontmoetingscentrum Bronveld en Stichting hulp aan elkaar