Nieuwbouw ontmoetingscentrum Bronveld en voedselbank

 • In Barneveld, in de wijk Oldenbarneveld.
 • Sloop van de gebouwen van ontmoetingscentrum Bronveld en voedsel- en kledingbank Hulp aan Elkaar.
 • Nieuwbouw ontmoetingscentrum en voedselbank achter de plek waar ze nu zitten.
 • Op de plek waar het ontmoetingscentrum zit, komt ruimte voor groen en spelen.
 • De oude gymzaal wordt ook gesloopt.

Ontwerp ter inzage en zienswijze indienen

U kunt nu het ontwerp bestemmingsplan bekijken voor het nieuwe ontmoetingscentrum Bronveld en stichting Hulp aan Elkaar in Barneveld. Dit ligt ter inzage van 24 november 2022 tot 6 januari 2023 bij de receptie van het gemeentehuis . In deze periode kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. Op donderdag 1 december is er een inloopbijeenkomst bij Ontmoetingscentrum Bronveld.

Inloopbijeenkomst 1 december

Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 1 december kunt u het plan voor het nieuwe gebouw en de omgeving bekijken. Op het plan staat ook de uitbreiding van de Lidl. U kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen op een moment dat voor u uitkomt. De inloopbijeenkomst is bij Ontmoetingscentrum Bronveld, Zonnebloemstraat 31 in Barneveld.

Zie ook nieuwbericht Bekijk het plan Ontmoetingscentrum Bronveld 

 • Achter de plek van buurthuis Bronveld komt een nieuw ontmoetingscentrum. Hulp aan Elkaar krijgt daar ook een plek. Het oude buurthuis wordt gesloopt. Op die plek komt ruimte voor groen en spelen. 
 • Het voornemen is om de grond die vrijkomt bij de sloop van de gymzaal te verkopen. Zo krijgt de Lidl extra ruimte om uit te breiden aan de achterzijde.

2022

 • Maart: architect uitgekozen. Fier Architecten uit Nijkerk gaat een ontwerp maken voor het nieuwe gebouw.
 • November: ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan voor het nieuwe ontmoetingscentrum Bronveld en stichting Hulp aan Elkaar in Barneveld ligt ter inzage van 24 november 2022 tot 6 januari 2023. In deze periode kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. 
 • Donderdag 1 december: inloopavond definitief ontwerp/bestemmingsplan bij Ontmoetingscentrum Bronveld. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u het definitieve plan voor het nieuwe gebouw en de omgeving en de uitbreiding van de Lidl bekijken. U kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen op een moment dat voor u uitkomt. De inloopbijeenkomst is bij Ontmoetingscentrum Bronveld, Zonnebloemstraat 31 in Barneveld.

2023

 • Februari: behandeling voorstel herziening bestemmingsplan in de gemeenteraad.
 • April/mei: bouwrijp maken gebied.
 • Start bouw ontmoetingscentrum.

2024

 • Tweede kwartaal: gebouw klaar voor gebruik.
 • Derde kwartaal: sloop oude ontmoetingscentrum en gymzaal.