Nieuwbouw Buurthuis Bronveld en voedselbank

 • In Barneveld, in de wijk Oldenbarneveld.
 • Sloop van de gebouwen van Buurthuis Bronveld en voedsel- en kledingbank Hulp aan Elkaar.
 • Nieuwbouw buurthuis en voedselbank achter de plek waar ze nu zitten.
 • Op de plek waar het buurthuis zit, komt ruimte voor groen en spelen.
 • De oude gymzaal wordt ook gesloopt.
 • De verwachting is dat het Buurthuis Bronveld en Stichting Hulp aan Elkaar in mei 2024 naar de nieuwe plek verhuizen.

Bouw gestart

 • In augustus 2023 zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein gestart.
 • De nieuwbouw is gestart in november 2023.
 • Naar verwachting verhuizen Buurthuis Bronveld en Stichting Hulp aan Elkaar half mei 2024 naar de nieuwe plek.
 • Eind mei 2024 wordt de huidige locatie van Buurthuis Bronveld en stichting Hulp aan Elkaar gesloopt.
 • Vanaf mei tot september 2024 wordt het terrein aangelegd.

 • Achter de plek van het Buurthuis Bronveld komt een nieuw buurthuis. Hulp aan Elkaar krijgt daar ook een plek. Het oude buurthuis wordt gesloopt. Op die plek komt ruimte voor groen en spelen. 
 • Het voornemen is om de grond die vrijkomt bij de sloop van de gymzaal te verkopen. Zo krijgt de Lidl extra ruimte om uit te breiden aan de achterzijde.