Nieuwbouw De Burgt

 • Nieuwbouwwijk ten zuiden van dorpskern Barneveld.
 • In totaal ruim 2500 woningen.
 • 2/3 van de woningen is inmiddels opgeleverd. De komende jaren worden ongeveer 900 woningen gebouwd.
 • Oplevering in deelprojecten; De Lanen Oost, Woudse Erven I, Woudse Erven.
 • Gevarieerd aanbod van huur en koop.

 • 226 woningen in verschillende categorieën.
 • Bouwrijp maken van de grond is begin januari 2024 begonnen.
 • Rond maart/april 2024 wordt gestart met de bouw van de woningen.
 • Groene speelplaatsen en wadi’s.
 • Snelle fietsverbinding voor onder andere scholieren.
 • Bouw en verkoop verloopt via Van de Mheen Planontwikkeling b.v.

Woningmix

Met de voorgenomen ontwikkeling van 226 woningen in het plangebied 'De Lanen-Oost' is deels invulling gegeven aan de woningbouwopgave uit de Woonvisie Barneveld 2021-2025. Tevens is met de ontwikkeling van zowel goedkope, middeldure, dure koopwoningen en sociale huurwoningen ingespeeld op de vraag naar een divers woningaanbod. Voor de sociale koop- en huurwoningen, is de doelgroepenverordening van toepassing.

De beoogde goedkope woningen (huur en koop) dienen gedurende een termijn van ten minste 10 jaren (of 25 jaar in geval van sociale huur) na eerste ingebruikname voor de doelgroep sociale huur-/koopwoning beschikbaar te blijven. De ontwikkeling is daarmee in overeenstemming met de woningbehoefte in de gemeente Barneveld.

In de wijk worden de volgende  typen woningen gerealiseerd:

 • 52 sociale huurwoningen;
 • 38 sociale koopwoningen;
 • 49 middeldure woningen;
 • 87 dure woningen.

Geitenhouderijen in de omgeving

Het plangebied "De Lanen-Oost" bevindt zich in de invloedssfeer van veehouderijen. Ten zuiden van het plangebied en buiten de grenzen van gemeente Barneveld zijn er drie geitenhouderijen binnen een straal van 2 kilometer. De exacte afstanden van deze geitenhouderijen in Lunteren tot de dichtstbijzijnde nieuwe woning in het plangebied zijn respectievelijk 1.009, 1.084 en 1.575 meter. De nieuwe woningen komen dus niet in het hoogste risicogebied.

Ondanks het licht verhoogde risico op longontsteking is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd in de nieuwe woonwijk.

Uit jurisprudentie blijkt dat het gemeentebestuur in de afweging van belangen het zwaarwegende, maatschappelijke belang van de urgente woonbehoefte mag laten prevaleren. Het is zeer belangrijk dat er voldoende woningen worden gebouwd. In gemeente Barneveld is de agrarische sector groot. Het is nu eenmaal een veedicht gebied. Het is dan ook onmogelijk om bij woningbouw overal de strengste voorzorgsrichtlijnen in acht te nemen. Anders zou de woningbouwproductie sterk afnemen. Naar ons oordeel is het verantwoord en aanvaardbaar om de voltooiing van woonwijk De Burgt te continueren nu de geitenhouderijen zich bevinden op een grotere afstand dan 1 kilometer.

 • Woudse Erven is grotendeels opgeleverd.
 • Op dit moment worden de laatste woningen door bouwbedrijf van Pijkeren uit Dalfsen gerealiseerd. Als dit klaar is kan het woonrijp maken van de wijk worden afgerond.

Woningen

In de wijk worden de volgende  typen woningen gerealiseerd:

 • 29 sociale huurwoningen;
 • 16 sociale koopwoningen;
 • 41 middeldure woningen;
 • 45 dure woningen.

 

Heeft u vragen over deze wijk?

info@barneveld.nl
14 0342