Nieuwbouw De Burgt

 • Nieuwbouwwijk ten zuiden van dorpskern Barneveld.
 • In totaal ruim 2500 woningen.
 • 2/3 van de woningen is inmiddels opgeleverd. De komende jaren worden ongeveer 900 woningen gebouwd.
 • Oplevering in deelprojecten; De Lanen Oost, Woudse Erven, en Burgthoven.
 • Gevarieerd aanbod van huur en koop.
 • Bijna energieneutrale woningen.

 • 226 woningen.
 • Ontwerp bestemmingsplan in april en mei 2023 in te zien.
 • Een groene parkzone diagonaal door de wijk.
 • Groene speelplaatsen en wadi’s.
 • Snelle fietsverbinding voor onder andere scholieren.
 • Bouw en verkoop door Van de Mheen.

Woningmix

In De Lanen-Oost komen verschillende typen woningen in verschillende prijsklassen. Er komen (sociale) huur- en koopwoningen:

 • Sociale huursector: 52 appartementen, beneden- en bovenwoningen, tussen- en hoekwoningen.
 • Sociale koop: 38 tussen- en hoekwoningen.
 • Middeldure koop: 49 tussenwoningen.
 • Dure koop: 87 hoekwoningen (met garages), twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

In het oostelijk deel van de wijk komen vooral de vrijstaande woningen en de twee-onder-een-kapwoningen. De sociale huur- en koopwoningen komen aan de randen en in het zuiden en westen van het projectgebied. In het noordwesten van de wijk bouwen we de sociale huurappartementen. De wijk krijgt een groene parkzone dwars door de wijk. Er worden wadi’s aangelegd en in het centrum van de wijk is er ruimte voor een avontuurlijke speel- en ontmoetingsplaats.

Ontwerp bestemmingsplan

Eerder kon u het voorontwerp bestemmingsplan bekijken. Dit is verder uitgewerkt tot het ontwerp bestemmingsplan, dat u van 7 april tot 19 mei 2023 kunt inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Bekijk hieronder het filmpje waarin de stedenbouwkundige meer vertelt over het ontwerp. Het volledige ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.

Informatieavond

Op woensdag 19 april organiseert de gemeente een inloopavond. Daar kunt u terecht voor meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan. Het projectteam is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent welkom tussen 19.00 en 20.30 uur in de hal van het gemeentehuis. 

Planning

 • April-mei 2023: inzien ontwerp bestemmingsplan.
 • Derde kwartaal 2023: vaststellen ontwerp bestemmingsplan.
 • Derde/vierde kwartaal 2023: start bouwrijp maken.
 • Eind 2023/begin 2024: start bouw.

 • Woudse Erven is deels opgeleverd.
 • 131 woningen, huur en koop.

Woningen

Er zijn verschillende typen woningen:

 • 29 sociale huurwoningen;
 • 16 sociale koopwoningen;
 • 41 middeldure woningen;
 • 45 dure woningen.

Ligging en wegen

Ligging

Het plangebied beslaat het noordelijk deel van de Woudse Erven. Het sluit aan op Eilanden-Oost in het noorden en Burgthoven in het westen. De Nederwoudse weg is de scheiding. Aan de oostzijde loopt het gebied tot aan de nieuwe hoofdontsluitingsweg die vanaf Eilanden-Oost direct met een bocht gedeeltelijk wordt doorgetrokken.

Ontsluiting

De Burgemeester van Diepeningenlaan wordt gedeeltelijk doorgetrokken en ontsluit de oostkant van de nieuwe wijk. Aan de westkant van de wijk komt een ontsluiting op de Nederwoudseweg. Hierdoor krijgt ook de wijk Eilanden-West via Woudse Erven een betere aansluiting op de Burgemeester van Diepeningenlaan.

Fietsontsluiting

De Nederwoudseweg krijgt na de ds. J. Fraanjeschool een nieuwe aansluiting op de doorgetrokken Burgemeester van Diepeningenlaan. Ter hoogte van de Burgthoven wordt de Nederwoudseweg voor een klein gedeelte nog als straat ingericht. Daarna gaat de weg richting de school De Fontein Burgthof over in een fietsverbinding.

Groen en water

De centrale wijkontsluitingsweg splitst het woongebied in tweeën. Aan beide zijden van de weg zijn drie woonclusters. Daaromheen is het groen en komt er wateropvang in de vorm van wadi’s en waterberging.

 • 18 woningen zijn inmiddels opgeleverd.
 • Aan de Valkappel rijtjeswoningen
 • Aan de Nederwoudseweg twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen
 • Prijzen:
  • 6 goedkope koop- of huurwoningen;
  • 6 middeldure woningen;
  • 6 dure woningen.
 • Bijna energieneutrale woningen.
 • Groene uitstraling.
 • Mogelijk wordt Burgthoven nog verder uitgebreid.

Heeft u vragen over deze wijk?

info@barneveld.nl
14 0342