Nieuwbouw De Burgt

 • Nieuwbouwwijk ten zuiden van dorpskern Barneveld.
 • In totaal ruim 2500 woningen.
 • 2/3 van de woningen is inmiddels opgeleverd. De komende jaren worden ongeveer 900 woningen gebouwd.
 • Oplevering in deelgebieden.
 • Gevarieerd aanbod van huur en koop.
 • Bijna energieneutrale woningen.

 • Toekomstige deelwijk van wijk De Burgt
 • Woudse Erven bestaat uit 2 delen
 • Het eerste deel wordt naar verwachting in  2021 - 2022 opgeleverd
 • 131 woningen, huur en koop

Woningen

Er is ruimte voor een gevarieerd aanbod van ongeveer 131 woningen:

 • 29 sociale huurwoningen
 • 16 sociale koopwoningen
 • 41 woningen in de categorie middelduur
 • 45 woningen in het duurdere segment

Ligging en wegen

Ligging

Het plangebied beslaat het noordelijk deel van de Woudse Erven. Het sluit aan op de Eilanden Oost in het noorden en de Burgthoven in het westen. De Nederwoudse weg is de scheiding. Aan de oostzijde loopt het gebied tot aan de nieuwe hoofdontsluitingsweg die vanaf Eilanden Oost direct met een bocht gedeeltelijk wordt doorgetrokken.

Ontsluiting

De Burgemeester van Diepeningenlaan wordt gedeeltelijk doorgetrokken en ontsluit de oostkant van de nieuwe wijk. Aan de westkant van de wijk komt een ontsluiting op de Nederwoudseweg. Hierdoor krijgt ook de wijk Eilanden-West via Woudse Erven een betere aansluiting op de Burgemeester van Diepeningenlaan.

Fietsontsluiting

De Nederwoudseweg krijgt na de ds. Fraanjeschool een nieuwe aansluiting op de doorgetrokken Burgemeester van Diepeningenlaan. Ter hoogte van de Burgthoven wordt de Nederwoudseweg voor een klein gedeelte nog als straat ingericht waarna het richting de school de Burgthof over gaat in een fietsverbinding.

Groen en water

De centrale wijkontsluitingsweg splitst het woongebied in tweeën. Aan beide zijden van de weg zijn drie woonclusters. Daaromheen is het groen en komt er wateropvang in de vorm van wadi’s en waterberging.

Planning en wat vooraf ging

2021

 • Verkoop via makelaars vanaf eerste kwartaal.
 • Vaststelling en bekendmaking bestemmingsplan medio maart.
 • Start bouw na de zomervakantie.

2020

 • Inspraak over het voorontwerp van bestemmingsplan Woudse Erven 1 startte op 3 maart.
 • Inloopbijeenkomst op 5 maart.
 • Inzien van voorontwerpbestemmingsplan van 6 maart tot en met 19 maart 2020.
 • Nota inspraak en overleg bestemmingsplan Woudse Erven I.
 • Inzien van ontwerpbestemmingsplan Woudse Erven 1 met beeldkwaliteitsplan van 30 oktober tot en met 10 december.

 • Een plan voor bouw 18  woningen.
 • Aan de Valkappel rijtjeswoningen
 • Aan de Nederwoudseweg tweekappers en vrijstaande woningen
 • Prijzen:
  • 6 goedkope koop of huurwoningen
  • 6 categorie middensegment
  • 6 in het duurdere segment, waarvan 4 keer 2-onder-1-kap en 2 vrijstaand
 • Bijna energieneutrale woningen
 • Groene uitstraling