Herinrichting Churchillstraat

 • De rijbaan en fietspaden van Churchillstraat in Barneveld zijn in slechte staat.
 • Daarom krijgt de Churchillstraat in Barneveld in 2023 grondig onderhoud.
 • Tegelijk worden aanpassingen gedaan waardoor de verkeersveiligheid verbetert.
 • De straat, de fietspaden en oversteekplekken worden anders ingericht.
 • Er komen aanpassingen van groen, riolering en waterberging.
 • U kunt tot 21 september 2022 reageren op het voorlopige ontwerp.

 • Op 6 september 2022 is de inloopbijeenkomst waar u het voorlopige plan en ontwerp kunt zien.
 • Tot 21 september 2022 is het mogelijk te reageren op het voorlopige plan. 
 • In november wordt het definitieve plan gepubliceerd op deze webpagina.
 • In maart/april 2023 starten de werkzaamheden aan de rijbaan en aan de voet- en fietspaden van de Churchillstraat.
 • Naar verwachting is de herinrichting eind 2023/begin 2024 klaar.

 • Alle funderingen en verhardingen worden vervangen.
 • Alle kruispunten krijgen een nieuwe, veilige inrichting.
 • De parallelweg bij de Amersfoortsestraat en het fietspad langs de Plantagelaan (tussen rotonde Archimedesstraat) worden meegenomen in de werkzaamheden.
 • De 2 fietsoversteken met voorrang (De Enk en bij het theater) worden aangepast naar fietsoversteken zonder voorrang. Hierbij stellen fietsers in het midden van de rijbaan op. Zo kunnen zij veilig oversteken in twee stappen.
 • Aan de oost- en zuidzijde van de Churchillstraat wordt het fietspad geschikt gemaakt voor fietsen in 2 richtingen. Hierdoor hoeven fietsers minder vaak over te steken en kan het fietspad aan de noordzijde voor een deel vervallen.
 • De buurtbushaltes krijgen rolstoeltoegankelijke perrons.
 • Er komt een nieuwe groenstructuur, waarbij 115 bomen worden vervangen door 92 nieuwe bomen. De nieuwe bomen worden wat groter.
 • Er komt meer ruimte voor groen door het versmallen van de rijbaan en (waar mogelijk) het versmallen van de trottoirs.
 • Er wordt een nieuw riool aangelegd in het midden van de rijbaan tussen de Amersfoortsestraat en de Koterweg (Zuid).
 • Er wordt meer water vastgehouden. Er komt een waterbergende en infiltrerende wegfundering onder de rijbaan en onder de parkeervakken.
 • Bewoners krijgen de mogelijkheid om regenwater van de woningen aan de Churchillstraat af te koppelen. (Ontkoppelen regenpijp: het regenwater komt hierdoor niet meer in het riool terecht. Het regenwater wordt volledig op eigen perceel verwerkt.)

Bekijk de voorlopige ontwerpen

Op 5 plekken worden de oversteken en kruisingen op de Churchillstraat onder handen genomen. Bekijk hieronder per ontwerp de plannen vanuit twee kijkrichtingen. Bekijk ook de ontwerpen in 3D.

Bekijk de ontwerpen in 3D