Herinrichting Churchillstraat

Categorieën

 • Wegen
 • Barneveld
 • De rijbaan en fietspaden van Churchillstraat in Barneveld zijn in slechte staat.
 • Daarom krijgt de Churchillstraat in Barneveld grondig onderhoud.
 • Tegelijk worden aanpassingen gedaan waardoor de verkeersveiligheid verbetert.
 • De straat, de fietspaden en oversteekplekken worden anders ingericht.
 • Er komen aanpassingen van groen, riolering en waterberging.
 • De werkzaamheden zijn gestart op 9 oktober 2023 en duren tot augustus 2024.

 • In november 2022 was het definitief ontwerp klaar. U kunt dit ontwerp inzien op deze pagina.
 • De werkzaamheden zijn gestart op 9 oktober 2023.
 • De werkzaamheden zijn verdeeld over 3 fasen.
 • Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond.
 • Fase 3a is gestart op 17 april 2024. Het gaat in deze fase om het gedeelte tussen Rooseveltstraat en Columbusstraat. De omleiding loopt via de Plantagelaan en Bouwheerstraat. De buurtbus volgt de omleiding. Bushaltes aan de Churchillstraat vervallen. Nabij de rotonde Bouwheerstraat is een vervangende halte. Bekijk de omleiding op de kaart.
 • De totale werkzaamheden duren tot augustus 2024.

 • Alle funderingen en verhardingen worden vervangen.
 • Alle kruispunten krijgen een nieuwe, veilige inrichting.
 • De parallelweg bij de Amersfoortsestraat en het fietspad langs de Plantagelaan (tussen rotonde Archimedesstraat) worden meegenomen in de werkzaamheden.
 • De 2 fietsoversteken met voorrang (De Enk en bij het theater) worden aangepast naar fietsoversteken zonder voorrang. Hierbij stellen fietsers zich in het midden van de rijbaan op. Zo kunnen zij veilig oversteken in twee stappen.
 • Aan de oost- en zuidzijde van de Churchillstraat wordt het fietspad geschikt gemaakt voor fietsen in 2 richtingen. Hierdoor hoeven fietsers minder vaak over te steken en kan het fietspad aan de noordzijde voor een deel vervallen.
 • Op de kruispunten Churchillstraat – Amersfoortsestraat en Churchillstraat – Koterweg worden middengeleiders gemaakt.
 • De buurtbushaltes krijgen rolstoeltoegankelijke perrons.
 • Er komt een nieuwe groenstructuur, waarbij 125 bomen worden vervangen door 125 nieuwe bomen, langs of in de buurt van de Churchillstraat.
 • Er komt meer ruimte voor groen door het versmallen van de rijbaan en (waar mogelijk) het versmallen van de trottoirs.
 • Er wordt een nieuw riool aangelegd in het midden van de rijbaan, tussen de Amersfoortsestraat en de Koterweg (Zuid).
 • Er wordt meer water vastgehouden. Er komt een waterbergende en infiltrerende wegfundering onder de rijbaan en onder de parkeervakken.
 • Bewoners krijgen de mogelijkheid om regenwater van de woningen aan de Churchillstraat af te koppelen. (Ontkoppelen regenpijp: het regenwater komt hierdoor niet meer in het riool terecht. Het regenwater wordt volledig op eigen perceel verwerkt.)

Bekijk de ontwerpen

Op 4 plekken worden de oversteken en kruisingen op de Churchillstraat aangepast. Bekijk hieronder per ontwerp de plannen in 2 kijkrichtingen. Of bekijk het totaalbeeld in het definitieve ontwerp. 

Kaarten van de nieuwe inrichting van de Churchillstraat staan in het Definitief ontwerp (pdf, 11 MB).