Gladheidsbestrijding

De gemeente Barneveld hanteert bij gladheid en sneeuwval 2 soorten strooirondes:

Strooironde 1:
wegen, straten en fietspaden in de 1e strooironde kunnen op elk moment, dus ook ’s nachts, worden gestrooid

Strooironde 2:
overige wegen, straten, pleinen en fietspaden vallen onder de 2e strooironde. Deze strooironde wordt alleen tijdens de gewone werktijden gereden als de wegen in de 1e strooironde voldoende zijn gestrooid. Dit betekent dus dat op bijvoorbeeld zon- en feestdagen de tweede strooironde niet wordt gereden.

Wegen in de 1e strooironde

Dit zijn doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen, busroutes, doorgaande fietspaden e.d. Voorbeelden zijn de Apeldoornsestraat en de Rijksweg in Voorthuizen, de Rooseveltstraat in Barneveld en de Heetweg–Nieuw Milligenseweg in Kootwijk.

Wegbeheerders

In de gemeente Barneveld zijn 3 wegbeheerders actief. De Rijkswaterstaat strooit de autosnelwegen. De provincie Gelderland strooit de provinciale wegen (bijvoorbeeld de route Barneveld - Kootwijkerbroek – Stroe – Garderen) en de gemeente Barneveld strooit haar eigen wegen. Elke wegbeheerder is zelf verantwoordelijk voor het strooibeleid en bepaalt zelf of er al dan niet wordt gestrooid. In sommige gevallen strooit de ene wegbeheerder voor de andere. Dit heeft te maken met een logisch aansluiten van strooiroutes op elkaar.

Wanneer gladheid wordt verwacht, wordt de gladheid op gevoelige plaatsen gemeten en is er contact met andere wegbeheerders. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van een gladheidmeetsysteem in combinatie met informatie van een weerinstituut.

De gemeente strooit curatief. Dat betekent dat de gemeente een strooiactie opstart als het glad is of als vrijwel zeker is dat het glad wordt. Bij curatief strooien wordt alleen strooizout gebruikt. Omdat geen vloeistof wordt toegevoegd, verdwijnt het zout bij een droog wegdek sneller van de weg omdat het zelf onvoldoende kleefkracht heeft. Daarom wordt een curatieve strooiactie pas opgestart als het wegdek vochtig is en glad is of wordt.

Wat u kunt doen bij gladheid en sneeuwval

  • Loop, fiets en/of rij voorzichtig en houd rekening met andere weggebruikers
  • Als het heeft gesneeuwd, roept de gemeente u op om het pad naar uw woning schoon te vege.n. En als iedereen het pad voor zijn of haar woning sneeuwvrij maakt, zijn voetgangers u dankbaar. Veegt u de sneeuw niet op de weg. Hierdoor ontstaan hopen sneeuw aan de zijkant van de weg die hinderlijk zijn voor fietsers. Zij zullen dan meer op het midden van de weg gaan fietsen wat gevaarlijk is. Eventueel smeltwater kan niet meer van de weg in de afvoerputjes lopen omdat er sneeuw voor- of op ligt. Hierdoor blijft het water op de weg staan wat weer bevriest als de temperatuur daalt. Veeg of schuif de sneeuw in een aanliggende tuin of op een walletje langs het voetpad dan heeft niemand er hinder van. Als u het zout op de sneeuw gooit zal het effect minimaal zijn. Veeg of schuif daarom eerst de sneeuw weg en strooi daarna een beetje zout.