Gladheidsbestrijding

  • Bij gladheid en sneeuwval zijn 3 partijen verantwoordelijk voor strooien: Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Barneveld.
  • Rijkswaterstaat strooit de snelwegen, provincie Gelderland de provinciale wegen en gemeente Barneveld de eigen wegen en fietspaden.
  • Gemeente Barneveld strooit alleen op een vochtig wegdek dat glad is of wordt: op een droog wegdek verdwijnt het zout te snel.
  • Veeg zelf sneeuw niet de straat op: dit is hinderlijk voor fietsers en wandelaars.