Raadscommissieleden ChristenUnie

Dit zijn de benoemde commissieleden die raadsleden bij hun werk ondersteunen. U kunt hen tegenkomen in de commissievergaderingen. 

Joël Verstoep

Pasfoto raadscommissielid Joël Verstoep, Christeunie

Nevenfuncties:

  • Omgevingsmanager bij Waterschap Vallei en Veluwe, betaald

Rufo Petri

Pasfoto Rufo Petri, raadscommissielid Christenunieie

Nevenfuncties:

  • Scriptiebeoordelaar opleiding communicatie Chr. Hogeschool Ede, betaald
  • Senior Communicatieadviseur Belastingdienst, Utrecht, betaald