Raadscommissieleden BI

Dit zijn de benoemde commissieleden die raadsleden bij hun werk ondersteunen. U kunt hen tegenkomen in de commissievergaderingen. 

Harry Klein Obbink

Harry Klein Obbink

Nevenfuncties:

  • Adviseur onderwijsorganisaties (zzp'ers), betaald
  • Lid Raad van Toezicht De Rozelaar, betaald
  • Voorzitter kerkenraad Ichthuskerk Voorthuizen, niet betaald
  • Voorzitter Stichting Wereldwinkel Voorthuizen, niet betaald
  • Lid commissie zending ZWO, niet betaald
  • Co√∂rdinator 4 mei-viering Voorthuizen, niet betaald