Raadscommissieleden Burger Initiatief

Dit zijn de benoemde commissieleden die raadsleden bij hun werk ondersteunen. U kunt hen tegenkomen in de commissievergaderingen. 

Harry Klein Obbink

Harry Klein Obbink

Nevenfuncties:

  • Adviseur/interim manager, betaald
  • Penningmeester Stichting Dierentehuis Levenslust, onbetaald
  • Lid college van kerkrentmeesters en lid ZWO-commissie Ichthuskerk Voorthuizen, onbetaald
  • Buschauffeur buurtbus Barneveld/Nijkerk, onbetaald
  • Co√∂rdinator bijeenkomst 4 mei kerken Voorthuizen, onbetaald

Shane Lasscher