Fractie Burger Initiatief

Burger Initiatief

Meer informatie vindt u op www.burger-initiatief.nl

Judith van den Wildenberg (fractievoorzitter)

Judith van den Wildenberg

Nevenfuncties: 

  • Stuurgroeplid Gelderland Academie, onbetaald
  • Bestuurslid VNG-afdeling Gelderland, onbetaald
  • Bestuurslid Stichting Vrienden van Ruimzicht, onbetaald