Bestuurlijke samenwerking

De gemeente Barneveld maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. 

Onze regio is bekend door de kennis en toepassingen op het gebied van voedsel. Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten: 

  • Barneveld
  • Ede
  • Nijkerk
  • Renswoude
  • Rhenen
  • Scherpenzeel
  • Veenendaal
  • Wageningen

Het streven van Regio Foodvalley is om een top 5 regio in Europa te worden op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Lees meer op de website www.regiofoodvalley.nl.

De gemeente Barneveld neemt met 8 andere gemeenten deel aan het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. Onder het motto 'Nog geen 18? Dan geen alcohol!' wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich daarbij op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.

Meer informatie leest u op de website www.frisvalley.nl.

De gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Woudenberg, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal werken samen bij de uitvoering van de volgende regelingen: 

  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
  • Wet Inkomensvoorziening Ouderen en (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen

De Regio Amersfoort wil een economisch sterke regio zijn en blijven. Een regio waarin voldoende banen zijn voor de inwoners. En waar voldoende ruimte is voor bedrijven en instellingen om zich te vestigen. Daarvoor zijn afspraken tussen gemeenten noodzakelijk. In dat kader hebben de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Nijkerk en Barneveld de handen ineen geslagen. Onderling maken deze gemeenten afspraken op het gebied van werklocaties. het gaat hierbij zowel om bedrijventerreinen en kantoren als om werken in de wijk. 

Meer informatie vindt u op de website wonen.regioamersfoort.nl

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig (los van de gemeenteraad) besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn. De rekenkamercommissie inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad, maar ook burgers kunnen onderwerpen indienen.

De rekenkamercommissie is werkzaam in: Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Meer weten over het werk van ene rekenkamer of rekenkamercommissie? Bekijk de korte animatie over het werk van rekenkamers.

Meer informatie, publicaties, nieuwsbrieven en contactgegevens vindt u op de website van de rekenkamercommissie.

Website Rekenkamer Vallei en Veluwerand