Bestuurlijke samenwerking

De gemeente Barneveld maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. 

De gemeente Barneveld neemt met 8 andere gemeenten deel aan het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. Onder het motto 'Nog geen 18? Dan geen alcohol!' wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich daarbij op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.

Meer informatie leest u op de website www.frisvalley.nl.

De gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Woudenberg, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal werken samen bij de uitvoering van de volgende regelingen: 

  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
  • Wet Inkomensvoorziening Ouderen en (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen

De Regio Amersfoort wil een economisch sterke regio zijn en blijven. Een regio waarin voldoende banen zijn voor de inwoners. En waar voldoende ruimte is voor bedrijven en instellingen om zich te vestigen. Daarvoor zijn afspraken tussen gemeenten noodzakelijk. In dat kader hebben de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Nijkerk en Barneveld de handen ineen geslagen. Onderling maken deze gemeenten afspraken op het gebied van werklocaties. het gaat hierbij zowel om bedrijventerreinen en kantoren als om werken in de wijk. 

Meer informatie vindt u op de website wonen.regioamersfoort.nl

De rekenkamer onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De rekenkamer is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig (los van de gemeenteraad) besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn. De rekenkamer inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad, maar ook burgers kunnen onderwerpen indienen.

De rekenkamer is werkzaam in: Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Meer weten over het werk van ene rekenkamer of rekenkamercommissie? Bekijk de korte animatie over het werk van rekenkamers.

Meer informatie, publicaties, nieuwsbrieven en contactgegevens vindt u op de website van de rekenkamer.

Website Rekenkamer Vallei en Veluwerand