Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Barneveld

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015 en gewijzigd op 17 april 2018

I Algemeen

II Uitvoering overeenkomst

III Financiële bepalingen

IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

VI Einde overeenkomst