Aangepaste openingstijden

  • U kunt het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
  • U maakt een afspraak via de website. Ga naar de pagina van de dienst waarvoor u komt.
  • Een afspraak is alleen mogelijk voor zaken die u niet online kunt regelen. 
  • Voor een rijbewijs of paspoort of ID-kaart kunt u alleen een afspraak maken als de geldigheid verloopt binnen 3 weken.
  • Voor doorgeven verhuizing of geboorte en meer, zie aanvragen-en-regelen
  • Voor bouwen, verbouwen en slopen, zie belastingen-en-vergunningen
  • Voor hulp bij werk of inkomen, zie ondersteuning-werk-en-inkomen