Hulp bij het vinden van (betaald) werk

  • U heeft een uitkering van de gemeente Barneveld of helemaal geen inkomsten.
  • U wilt uw kansen op werk vergroten.
  • Onze gespreksvoerders geven tips om te zoeken naar een baan.
  • U kunt een afspraak maken via 14 0342.