Subsidie klimaatmaatregelen

 • U doet iets op uw perceel, of aan uw woning waardoor klimaatverandering minder problemen geeft in uw woonomgeving: 
  • Regenton(nen), regenzuil of regenschutting plaatsen bij uw woning of pand.
  • Afkoppelen regenpijp: het regenwater komt hierdoor niet meer in het riool terecht. Het regenwater wordt volledig op eigen perceel verwerkt.
  • Ontharden: u haalt tegels of bestrating uit de tuin en vervangt dit door groen, grind of andere waterdoorlatende verharding.
  • Groen dak aanbrengen.
 • U vraagt de subsidie aan binnen 2 maanden na start werkzaamheden.
 • U kunt alleen subsidie krijgen voor de kosten die u daadwerkelijk gemaakt heeft. Bewaar daarom de facturen.
 • Voor een aanvraag gaat nu naar de website SubsidieAanvragen.nl. Maak hier een account aan. 
 • Het aanvraagformulier kunt u ook gebruiken om een vooraanvraag te doen. U ziet dan voor welk bedrag u in aanmerking komt voor subsidie. 
Naar SubsidieAanvragenBarneveld.nl

 • De subsidie geldt voor bestaande bouw.
  • Ontkoppelen regenpijp: totaal dakoppervlak moet minimaal 10 m2 zijn.
  • Ontharden: minimale oppervlakte is 5 m2. Er wordt verschil gemaakt tussen grijs ontharden (grind, open of halfverharding) en groen ontharden (planten en ander groen plaatsen).

De hoogte van de subsidie hangt af van de oppervlakte (dak of grond) waarvan het regenwater niet meer naar het riool gaat. Hoe groter dak- en/of grondoppervlakte is, hoe hoger de subsidie is die u kunt krijgen. Dus hoe meer oppervlakte u afkoppelt en grond die u vergroent of onthardt, hoe meer subsidie u krijgt.

Let op:

 • Het subsidiebedrag is nooit hoger dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. U moet de facturen digitaal opsturen om de kosten aan te tonen. Bewaar uw facturen dus goed.
 • Er geldt per maatregel een maximum bedrag aan subsidie. De bedragen staan in de tabel.
 • Als de kosten die u maakt lager zijn dan het maximale subsidiebedrag, worden alleen de gemaakte kosten vergoed.

Subsidiebedragen per maatregel

Regenton Afkoppelen Ontharden (groen) Ontharden (grijs) Groendak
Subsidie per eenheid €100,- per regenton € 10,- per m2 € 10,- per m2 € 5,- per m2 € 25,- per m2
Maximale subsidie inwoners   € 2.500,- € 500,- € 500,- € 2.500,-
Maximale subsidie bedrijven e.d.   € 15.000,- € 5.000,- € 5.000,- € 15.000,-

Ontkoppelen

Om regen uit de regenafvoer naar uw tuin te leiden zaagt u de regenpijp af. U plaatst een dop op het stuk dat naar het riool gaat. Ook leidt u de regenpijp vanaf het dak met een koppelstuk de tuin in. Of u legt een gootje aan zodat regenwater in de tuin komt.

Er zijn verschillende methoden om het water zonder overlast de tuin in te leiden, bijvoorbeeld een infiltratiekrat, grindkoffer, ondergrondse regenwatertank met pomp, regenwaterzak, regenwaterschutting of een wadi. De technische benaming voor al deze oplossingen bij elkaar is infiltratievoorziening.

Ontharden

U verwijdert tegels of bestrating uit de tuin. Vervolgens plaatst u bijvoorbeeld gras, planten, grind, houtsnippers of schelpen.

Regenton

U plaatst een regenton en sluit die aan op een regenpijp. Hierbij blijft de aansluiting van de regenpijp op het riool bestaan. Via de regenpijp kan de volle regenton overlopen naar het riool. U kunt ook een kraantje op de regenton aansluiten, of gebruik maken van een verhoger, overloopset, of vulautomaat voor de regenton. Deze materialen vallen ook onder de subsidie.

Groendak

Dit betekent dat u een groen dak maakt op het bestaande dak van uw woning, bedrijfspand, school, bijgebouw, schuur of garage.

Aanvragen

 • U vraagt de subsidie aan binnen 2 maanden nadat u met de aanpassingen bent begonnen.
 • Bij de aanvraag moet u meesturen:
  • Foto’s van oude en nieuwe situatie
  • Rekeningen en bonnen
 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u subsidie krijgt.
 • Let op: de tijd die u zelf in de werkzaamheden stopt, wordt niet vergoed.

Vooraanvraag indienen

 • Wilt u vooraf weten of u subsidie kunt krijgen voor uw plannen? Vul dan een vooraanvraag in. Dit doet u met hetzelfde formulier als de aanvraag. Dit formulier staat op Subsidie aanvragen
 • Een vooraanvraag is niet verplicht.