Leerlingenvervoer

 • Als een kind niet zelfstandig naar school kan door een beperking of grote afstand is soms leerlingenvervoer mogelijk.
 • Voor een aanvraag leerlingenvervoer is vaak eerst een gesprek nodig.
 • Meld u aan voor een gesprek als het kind voor het eerst naar speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gaat. 
 • Heeft het kind al leerlingenvervoer? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.
 • Gaat een kind naar een reguliere basisschool die past bij een bepaalde geloofsovertuiging of identiteit? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.
 • We beoordelen aanvragen met de regels van de gemeente Barneveld en de landelijke regelgeving.
Inloggen met DigiD Aanmelden voor gesprek leerlingenvervoer

 • U meldt zich voor een gesprek met de gemeente als het kind dat voor het eerst naar speciaal (basis)onderwijs of voortgezet (speciaal) basisonderwijs gaat. En u wilt leerlingenvervoer voor dat kind.
 • Als u zich heeft aangemeld voor een gesprek, bellen wij u om een afspraak te maken. Dat doen we binnen 2 weken. U heeft dan een gesprek met een gespreksvoerder Onderwijs.
 • Samen bespreken we:
  • de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te kunnen (leren) reizen
  • welke rol u daarin zelf kan spelen
  • de eventueel mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente in de vorm van leerlingenvervoer.
 • Als de leerling in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u na het gesprek een aanvraag indienen. Dat doet u via het aanvraagformulier op de website.
Inloggen met DigiD Aanmelden voor gesprek leerlingenvervoer

Met dit formulier kunt u leerlingenvervoer aanvragen:

 • als een kind al gebruik maakt van leerlingenvervoer of
 • als een kind naar een reguliere basisschool gaat (op meer dan 6 km afstand) of
 • als u al een gesprek gehad heeft met de gemeente over dit vervoer.

Wij delen de noodzakelijke gegevens met de vervoerder.

Inloggen met DigiD Leerlingenvervoer aanvragen 2023/2024 Inloggen met DigiD Leerlingenvervoer aanvragen 2024/2025

U betaalt een eigen bijdrage voor het 1 ster regio abonnement. U betaalt dit als uw verzamelinkomen hoger is dan een bepaald bedrag, zie hieronder. 

Schooljaar 2024/2025

Verzamelinkomen 2022 Eigen bijdrage
Meer dan € 29.700 € 379,50

Schooljaar 2023/2024

Verzamelinkomen 2021 Eigen bijdrage
Meer dan € 28.800 € 379,50

Verzamelinkomen

Het verzamelinkomen is het totale gezinsinkomen. Dit is het inkomen van beide natuurlijke ouders of adoptieouders. Het inkomen van stiefouders of pleegouders telt niet mee. U kunt het (verzamel)inkomen opvragen bij de Belastingdienst, telefoon 0800-0543.

Voor het basisonderwijs geldt:

 • extra eigen bijdrage als de afstand tussen school en woning meer dan 20 kilometer is.
 • de hoogte van die bijdrage hangt af van de draagkracht van de ouders.

Welke gegevens wij opvragen

Wij vragen de volgende gegevens van de leerling op:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer 
 • Gezondheidsgegevens 
 • Schoolverklaringen 
 • E-mailadres 
 • Rekeningnummer
 • Gegevens voor het vaststellen benodigde vervoersvoorziening
 • Gegevens voor vaststellen drempelbedrag en eigen bijdrage burgers

In geval van klacht

 • Benodigde gegevens indiener klacht, bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling

Met wie delen wij de gegevens

 • Vervoerder

Hoe lang bewaren wij de gegevens

 • We bewaren de gegevens uiterlijk 2 jaar na afloop van het schooljaar waarop verstrekking van de vergoeding betrekking heeft.